Fr

BLUE

JCDecaux communiceert over fases van zijn klimaatstrategie

Vrijdag 30 Juni 2023

JCDecaux communiceert over fases van zijn klimaatstrategie

JCDecaux presenteerde onlangs zijn klimaatstrategie. Die is gebaseerd op drie pijlers - meten, verminderen en bijdragen - en zal gefaseerd worden uitgevoerd.
 
Het doel van deze strategie die door Ernst & Young gecheckt werd, is om op een lijn te zitten met de doelstellingen van het Parijsakkoord (een beperking van de stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur tot 1,5° boven het pre-industriële niveau) en om in 2050 de doelstelling van ‘Net Zero Carbon’ of klimaatneutraliteit te bereiken. Daarbij wordt rekening gehouden met de gehele waardeketen van het bedrijf.
 
Om dit te verwezenlijken heeft JCDecaux aangegeven dat het een Science-Based Targets Initiative (SBTi) traject wil volgen dat is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. De groep heeft eind vorig jaar al een zogenaamde ‘engagement letter’ ingediend bij SBTi. Hij kreeg daarop een ‘Committed’ rating, waarmee het bedrijf zijn belofte voor een koolstofarme strategie aantoont.
 
Het traject naar Net Zero Carbon in 2050 zal worden gemarkeerd door tussenstappen, zegt JCDecaux, met de eerste doelstellingen in 2030: het verminderen van de scopes 1+2-uitstoot met ten minste 60% ten opzichte van 2019 en de scope 3-uitstoot met ten minste 46%, dit voor dezelfde referentieperiode.
 
Voor de drie complementaire pijlers waarop deze strategie is gebaseerd, herinnert JCDecaux eraan dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gemeten door rekening te houden met de drie emissiescopes gedefinieerd door het GHG-protocol (Greenhouse Gas Protocol). Voor het jaar 2022 bedroeg de totale koolstofvoetafdruk van JCDecaux 210,4 Kteq CO2 (scopes 1, 2 en 3). Dat is een vermindering van 27% ten opzichte van het jaar 2019.
 
De tweede pijler die streeft naar reductie, is gebaseerd op drie factoren. De eerste streeft naar een betere voetafdruk van het straatmeubilair door systematisch te kiezen voor ecodesign en renovatie in plaats van vervanging. Twee: de beperking van de energie-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten (door de voorkeur te geven aan LED-verlichting, het dimmen of doven van de verlichting en de optimalisatie van de verplaatsingen door alternatieve vervoerswijzen aan te moedigen).
Naast de reductiemaatregelen die JCDecaux al doorvoert, wil de affichagespecialist bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve projecten voor de vermindering en/of opvang van koolstofuitstoot buiten zijn waardeketen. Het bedrijf is van plan om in te zetten op decarbonisatie op wereldschaal, om aldus bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waar het sinds januari officieel partner van is.

Archief / BLUE