Fr

BLUE

Pakt de pas afgestudeerde generatie van morgen de "ecocide bedrijfsideologie" aan?, door Fred Bouchar (MM)

Donderdag 29 September 2022

Pakt de pas afgestudeerde generatie van morgen de

Wellicht zag je enkele maanden geleden wel de video van de diploma-uitreiking bij AgroParisTech, waarin de pas afgestudeerde studenten de vakgebieden waarvoor ze opgeleid werden als “verwoestend” bestempelen. Terwijl deze lading voorstelde om te deserteren, stelden andere jonge gediplomeerden van de Ecole Polytechnique dat ze een openbaar ambt willen opnemen om een politiek beleid dat de huidige uitdagingen aanpakt te stimuleren en te implementeren.
 
Deze acties wijzen op het groeiende dilemma voor een deel van de overgediplomeerde generatie die zich bewust is van de ecologische crisis, schrijft Le Monde.
 
En hetzelfde geldt voor een deel van de docenten.
 
“Economische en handelswetenschappen berusten op voorbijgestreefde epistemologische paradigma’s (…) Ik ben ervan overtuigd dat het behoud van het overheersende paradigma in management vandaag overeenkomt met een misdadige vorm van dogmatisme en obscurantisme, dat strijdig is met de geest der Verlichting”, aldus  Laurent Lievens, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen & handelsingenieur, in een open brief waarin hij uitlegt waarom hij zijn ontslag geeft voor al zijn lessen aan de Louvain School of Management en waarin hij het heeft over een ”ecocide bedrijfsecologie”.
 
“Het kapitalistische kader van onze beschaving en haar huidige neoliberale versie (…) leiden tot een ongebreidelde onbeperktheid, een bovenmaatse nadruk op het uitputten van onze natuurlijke rijkdommen, op overproductie en -consumptie, alsook tot ongebreidelde groei en klakkeloos geloof in de redding door technologie en wetenschap. Aan dat kader dragen de handelswetenschappen bij; ze behoren tot de meest efficiënte tools om de hierboven ideologie te helpen verspreiden”, schrijft Laurent Lievens.
 
“Wat betekent het voor een handelsschool om zich aan te passen aan de decarbonisatie?”, vraagt ook Jean-Marc Jancovici, ingenieur en consultant in energie en klimaat, zich af. “Waartoe kunnen/moeten mensen met een handelsdiploma dienen in een wereld die demondialiseert? Wat voor toekomstperspectieven hebben ze binnen een economie die structureel krimpt?”
 
Het zijn maar enkele van de vragen die centraal staan in de denkoefening gevoerd door The Shift Project, voorgezeten door Jancovici, in het kader van ‘Climasup Business’, een project dat de spelers binnen de economie van morgen wil vormen en het onderwijs transformeren om de ecologisch uitdagingen in alle opleidingen te integreren.
 
“Er zijn niet veel ingenieurs die hun leven gewijd hebben aan de milieukwestie (...) Maar tijden veranderen. Naarmate we steeds meer op de grenzen van de planeet botsen (zoals die 50 jaar geleden geïdentificeerd werden door het Meadows-team) wil een groeiend aantal jonge ingenieurs iets anders voor hun professionele toekomst.”
 
Volgens Jancovici kunnen goed opgeleid jongeren op korte termijn doorwegen op de beslissingen van hun senior collega’s, door te weigeren om te werken voor bedrijven waar er volgens hen niet genoeg actie ondernomen wordt. “Vanuit mijn ervaring de afgelopen jaren durf ik te stellen dat de vrees voor te weinig talent een factor is die ervoor gezorgd heeft dat een aantal bedrijfsleiders actiever geworden zijn rond de milieukwestie in het algemeen en het klimaat in het bijzonder”, merkt hij op.
 
En om nieuw talent naar onze sector te trekken, is de bewustwording van de industrie een noodzaak. Alleen al daarvoor, en op voorwaarde dat ze er zich echt op toelegt, verdient de CommToZero-coalitie de investeringen waarmee alle plaatselijke spelers … en Google akkoord gegaan zijn. Jammer dat Meta het niet snapte: tot dusver ging Facebook niet in op de uitnodiging van de ACC en de UBA.

Archief / BLUE