Fr

BLUE

Duurzame ontwikkeling op de agenda van de Cannes Lions, door Max B. Brouns

Maandag 18 Juli 2022

Duurzame ontwikkeling op de agenda van de Cannes Lions, door Max B. Brouns

'Sustainability' werd aangekondigd als een van de zes centrale thema's van het Cannes Lions-festival 2022. De onderwerpen die verband houden met duurzaamheid, vormden dan ook een belangrijke rode draad doorheen de conferenties en de sessies in en rond het paleis. Veruit de meeste aandacht werd besteed aan acties rond klimaatverandering.  

De geheugens moesten een beetje opgefrist worden met betrekking tot de verschillende aspecten van de communicatie rond de verschillende dimensies van duurzaamheid. Toen drie jaar geleden het Cannes Lions Festival of Creativity voor het laatst de reclamewereld op de Croisette verzamelde, had niemand nog van Covid-19 gehoord. Niemand was geconfronteerd geweest met een dringende briefing voor een spot of een affiche met een ondertoon van 'We're in this Together'.  

 In 2019 publiceerden de Verenigde Naties een rapport dat uiteenzette hoe de verbranding van fossiele brandstoffen verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, die grote groepen van de wereldbevolking ernstig bedreigt, en welke drastische veranderingen nodig zijn om deze te verminderen. En toen was Rusland Oekraïne nog niet binnengevallen met een heftige gewapende strijd die gefinancierd wordt door zijn olie- en gasactiviteiten.  

Kortom, er is veel gebeurd de afgelopen drie jaar en er valt dus veel te bespreken. En het is duidelijker dan ooit dat de reclame- en marketingindustrie een rol te spelen heeft bij het bestrijden van klimaatverandering, net zoals ze een rol heeft gespeeld bij het delen van informatie over pandemie met mensen over de hele wereld.  

Groepen van creatieve activisten  

Clean Creatives, een initiatief binnen het non-profit medialab Fossil Free Media, nodigde een groep van vijf jonge content creators uit de reclame- en marketingindustrie uit om klimaatgerelateerde inhoud te maken op de Croisette die op TikTok, Instagram en Twitter verspreid werd. Het doel van de groep is om reclamebureaus te overtuigen om de banden met de fossiele brandstofindustrie te verbreken vanwege de impact op het klimaat. Op dit moment zouden al meer dan 300 bureaus en 700 personen de Clean Creatives Pledge ondertekend hebben.  

Een andere groep met een vergelijkbare benadering is het wereldwijde netwerk Creatives for Climate: ze maakten video-interviews op de Croisette met professionals uit de industrie die greenwashing analyseren en wilden zo merken aan de kaak stellen die in hun reclame-uitingen hun klimaatimpact verkeerd voorstellen, met de bedoeling duurzaamheidsbewuste consumenten aan te spreken. Geïnspireerd door de populaire serie Baywatch uit de jaren 90, werd de video Greenwash Watch genoemd. "We hopen een gesprek over greenwashing op gang te brengen door de verschillende meningen over de betekenis van duurzaamheid binnen de industrie te confronteren", vertelde Zoë Red, strategisch partnerschapsdirecteur voor Creatives for Climate.  
Creativiteit & engagement als stuwende krachten voor groei en verandering  

Marc Pritchard, chief brand officer bij Procter & Gamble, wees de marketers nogmaals op hun verantwoordelijkheden tijdens zijn conferentie. "Marketing zal waarschijnlijk meer kritisch worden bekeken naarmate de kosten van het levensonderhoud stijgen. Bijgevolg moet onze industrie zich concentreren op het aanwenden van creativiteit als basis voor de groei. Het is creativiteit die markten doet groeien, die aan de basis ligt van innovatie en die nieuwe consumenten aanspreekt en economische inclusie bevordert waardoor meer mensen meer welvaart en meer koopkracht verwerven." Volgens Pritchard zullen de marketers door het uitvoeren van hun kerntaak, die erin bestaat waarde te creëren als een drijfveer voor groei, nog middelen genereren om een innoverende en gedrags-veranderende kracht te zijn die op vele manieren zowel de samenleving als de planeet zal helpen.  

 Johan Pihl, CCO bij Doconomy en jurylid voor de Lions Sustainable Development Goals, stelde dat merken de problemen die ze hebben veroorzaakt onder ogen moeten zien: "Adverteerders die deze problemen oplossen, zullen hun merken kunnen positioneren met de waarden van de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen (SDG) en ze integreren in hun ecosysteem, niet alleen als een project, maar als volwaardig onderdeel van hun bedrijfsmodel."  

Bij de meeste winnende cases voor SDG Lions stonden de lange termijn en de schaalbaarheid centraal. De 'Budweiser Energy Collective', een intern initiatief van AB InBev New York, heeft zich ertoe verbonden om de volledige productie te brouwen met 100% hernieuwbare energie. Het won zilver in de Creative Business Transformation Lions en toonde aan dat het mogelijk is om bedrijfsgroei op lange termijn te combineren met duurzaamheid hoog in de businessagenda.
Anne Krogh, Chief Marketing Officer bij Ikea Denemarken, benadrukte ook het belang van langetermijndenken in haar lezing 'IKEA's talk Instruction Manual on How to Assemble a Global Circularity Movement'.  

Ecologische voetafdruk en marketing breinafdruk  

Verschillende professionals uitten hun bezorgdheid dat de gesprekken over het klimaat in Cannes niet diep genoeg zou gaan. Zo werd er geopperd dat in plaats van de unieke rol te erkennen die reclame en marketing kunnen spelen bij het katalyseren van gedragsverandering om een duurzamere en klimaatvriendelijkere samenleving, economie en cultuur te bevorderen, de focus uitsluitend zal liggen op vergelijkende metingen met verleden en de CO2-voetafdruk van de activiteiten van bureaus. "Mijn grote angst is dat we praten over de ecologische voetafdruk van onze industrie en dat iedereen heel enthousiast is over het recyclen van hun wijnflessen en dat we niet praten over de 'brain print'", zegt Solitaire Townsend, oprichter van agentschap Futerra. "Als we onze rol in consumptie, overconsumptie en greenwash niet aanpakken, is dat een enorme gemiste kans."  

Jonathan Wise, mede-oprichter van Purpose Disruptors, uitte dezelfde bezorgdheid. Verwijzend naar een recent onderzoek dat aantoont dat reclame de uitstoot in het Verenigd Koninkrijk met ongeveer 28% verhoogt, zei Wise dat de industrie een "volwassen reactie" nodig heeft. "Als de enige gespreksonderwerpen klimaatvriendelijke productie en kantoren zijn... dan gaat het gewoon om de relatief gemakkelijke dingen die we vandaag al kunnen doen," merkte Wise op. "Dat is geen volwaardig klimaattransitieplan. Dat is niet het onder ogen zien van de ernst van de situatie en de verantwoordelijkheid die wij als marketers hebben."   

Archief / BLUE