Fr

BLUE

New Talent: Delphine Geyskens (WPP Belgium)

Donderdag 29 September 2022

New Talent: Delphine Geyskens (WPP Belgium)

Deze rubriek is gewijd aan de jonge talenten in onze sector die we zowel willen begeleiden als in de schijnwerpers willen zetten aan de hand van portretten en interviews. Onze keuze viel deze keer op Delphine Geyskens, sinds begin dit jaar communications manager bij WPP Belgium. Ze leidt er projecten rond diversiteit, inclusie en talent management.
 
Hoe ben je in de reclame beland?
 
Tijdens mijn studies Communicatiewetenschappen aan de KUL kreeg ik eind 2020 de kans om zes weken stage te doen. Ik koos voor Wunderman Thompson Antwerpen. Dat bureau was op mijn radar komen te staan na een boeiend gastcollege van strategisch directeur Evert Van den Broeck. De stage was zeer interessant, ook al zaten we nog midden in de coronapandemie. Ik kreeg snel daarna een vast contract aangeboden. Ik heb dat toen afgewezen, omdat ik naar het buitenland wou, maar ook daar stak corona een stokje voor. Toen ik uiteindelijk afstudeerde, stelde Gio Canini (country manager WPP Belgium, nvdr.) me voor om gedurende zes maanden een project rond diversiteit en inclusie binnen WPP te leiden. Het onderwerp interesseerde me en ik kreeg de kans om samen te werken met mensen die al lang in het vak stonden. Twee dagen na mijn laatste examen ben ik beginnen werken aan een WPP Charter over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het boekje is eind vorig jaar gelanceerd. Uit de resultaten en de analyses zijn er verschillende DE&I initiatieven bij WPP ontstaan die ik mag blijven ondersteunen. Dit alles biedt me een awareness in een hoop domeinen die ik de rest van mijn carrière ga blijven meedragen.
 
Waarom heeft de reclamesector een probleem om jonge mensen te begeesteren en aan te trekken?
 
Is er een ander cliché-antwoord mogelijk dan de war for talent? Misschien heeft het wel te maken met hoe onze studierichtingen zijn ingedeeld. De opleiding Communicatiewetenschappen is zo breed. Zelfs als je een specifiek traject kiest, kan je nog honderden kanten uit. Er zijn veel meer mogelijkheden dan vroeger. Desalniettemin zijn er heel wat van mijn medestudenten in de reclame terechtgekomen als strateeg of account.
 
Wat is je rol nu?
 
Ik sta in voor de overkoepelende communicatie en initiatieven binnen WPP. Er zijn dertien bureaus binnen WPP Belgium en het is mijn taak om die bureaus te laten samenwerken en ze voordeel te laten halen uit hun aanwezigheid binnen het netwerk. Mijn eerste wapenfeit was die bureaus verenigen rond diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Ik heb een board samengesteld met daarin een vertegenwoordiger van elk bureau. Samen nemen we langetermijninitiatieven rond het thema in vier domeinen: hiring, performance & reward, employee experience en learning & development. Ik doe overigens hetzelfde nu met talent management.
 
In oktober wordt de WPP Campus ingehuldigd. Voel je al een vibe van samenwerking nu?
 
Toen ik stage deed, was er nog nooit een project gebeurd waaraan de bureaus intens samenwerkten. Dat veranderde met het diversiteits- en inclusieproject. Ik vond bij al die bureaus gemotiveerde medewerkers die er tijd en energie willen insteken, over de grenzen van de bureaus heen. Dat laatste is trouwens de sleutel om echt impact te creëren binnen het netwerk en daarbuiten.
 
Ik weet heus wel dat WPP geen vzw is, maar ik vind dat we de gedachtegang om ons in te zetten voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, zoveel mogelijk moeten meenemen. Als je dit vanaf het begin integreert in het proces, zal de communicatie uiteindelijk veel sterker zijn en zal je impact groter zijn. We willen onze medewerkers daarvan bewustmaken. Het zijn zij die voor een groot stuk bepalen wat we te zien krijgen in de media. We geloven dat dit een positieve impact zal hebben op de eindgebruiker.
 
Waarom wilde je dit project rond diversiteit en inclusie in handen nemen?
 
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is iets dat ik altijd al heel belangrijk heb gevonden. Ik heb alleen lang nagedacht of ik wel de juiste persoon was. Ik ben mij bewust van de privileges die ik heb en daardoor ondanks mijn motivatie altijd blinde vlekken ga hebben. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat dit geen rem, maar net een extra vorm van alertheid moet zijn. Voor het charter heb ik me dan ook gebaseerd op urenlange interviews met lokale en internationale experten. Mijn doel was om hun visies samen te brengen en te vertalen naar een charter dat collega’s binnen de communicatiesector kunnen gebruiken om DE&I in hun professioneel leven toe te passen. Tijdens dit proces heb ik veel bijgeleerd en ook ingezien dat DE&I een domein is waarbij je je elke dag opnieuw moet afvragen wat je nog verder kan leren.
 
Het volledige interview met Delphine Geyskens is verschenen in het septembernummer van MM Magazine.
 

Archief / BLUE