Fr

BLUE

Impact Scoring Platform: hoe staat het met je duurzame transitie?

Vrijdag 30 Juni 2023

Impact Scoring Platform: hoe staat het met je duurzame transitie?

Terwijl grote bedrijven en investeerders perfect weten wat termen zoals European Green Deal en ESG-score inhouden, zijn deze formules voor kmo’s wellicht nog wat onduidelijk. Maar met de Europese regelgeving die voortdurend evolueert en de vooropgestelde koolstofneutraliteit in 2050 voor het oude continent, is het voor kleine en middelgrote ondernemingen en investeerders die willen groeien de moeite waard om zich nu al te buigen over hun duurzame transitie. Maar hoe kom je te weten hoe je bedrijf momenteel presteert en welke verbeteringen er nodig zijn?

We spraken erover met François-Guillaume de Lichtervelde, CFO van Greenomy. Dat bedrijf lanceerde onlangs het Impact Scoring Platform (ISP) met een vereenvoudigde vragenlijst voor kmo’s.

Kan je Greenomy kort voorstellen?

Greenomy is een Belgisch bedrijf dat een kleine drie jaar geleden is opgericht en een reporting tool wat betreft duurzaamheid heeft ontwikkeld.

We hebben meer bepaald de nieuwe Europese regels gedigitaliseerd in het kader van de Green Deal, het Europese Klimaatpact, dat klimaatneutraliteit in 2050 vooropstelt. Onder deze regelgeving zijn economische spelers verplicht om hun ESG-score te publiceren in de vorm van een rapport. Dit is te vergelijken met het EPC - het energieprestatiecertificaat - in de bouwsector, maar dan toegepast op bedrijven. Het doel is ook om meer transparantie op het vlak van duurzaamheid op de markt te krijgen en ook om greenwashing aan te pakken, zodat de investeringen die nodig zijn voor de milieutransitie naar de meest nuttige projecten gaan.

Daartoe hebben we een technologie ontwikkeld die officiële rapporten kan genereren, zodat bedrijven voldoen aan de Europese wetgeving en investeerders kunnen blijven aantrekken om hun transitie te verwezenlijken. De tool die we aanbieden heeft een groot voordeel voor bedrijven: hij wordt automatisch bijgewerkt, wat betekent dat een bedrijf dat een rapport wil creëren de garantie heeft dat het in overeenstemming is met de meest recente regelgeving.

Hoe is de samenwerking met finance&invest.brussels en het idee van het Impact Scoring Platform ontstaan? Hoe werkt het platform?

Als Belgisch bedrijf dat hoofdzakelijk in Brussel gevestigd is, kwamen we in contact met lokale publieke investeerders, meer bepaald finance&invest.brussels. Door met deze speler te praten, kwamen we te weten dat het samen met de ULB werkte aan een vragenlijst voor kmo’s waarmee het ESG-risico van zijn investeringen bepaald zou kunnen worden, naast de potentiële positieve impact op de bedrijven die het financierde.

Momenteel is de Europese regelgeving alleen van toepassing op de grootste bedrijven. Daarom hebben we voorgesteld om samen dit nieuwe, volledig digitale platform te creëren voor kleine en middelgrote bedrijven die nog niet onder de regelgeving vallen, en voor hun potentiële investeerders, zodat ze hun duurzaamheidsstrategie in kaart kunnen brengen.

Het Impact Scoring Platform biedt bedrijven een vereenvoudigde en gepersonaliseerde vragenlijst naargelang hun activiteiten en de sector waarin ze actief zijn. Door deze in te vullen krijgen ze een ESG-score die hun persoonlijke situatie weergeeft in verhouding tot de huidige regelgeving. Vervolgens kunnen ze dit zowel intern als extern met hun investeerders bespreken om aldus te bepalen welke duurzaamheidsstrategie ze in de toekomst kunnen voeren.

Tot nu toe heeft het PSI (de Principles for Sustainable Insurance) al onze tools opgenomen (in zijn officiële rapporten voor grote bedrijven en informatieve vragenlijsten voor kmo’s). We bieden dus een oplossing die alle Europese regelgeving op het vlak van ESG-scores centraliseert en verenigt. Dat vereenvoudigt het werk van investeerders en bedrijven aanzienlijk. Vanuit ons standpunt maakt de eenmaking van de ESG-normen het ook mogelijk om de inertie van de Belgische en Europese markt, die was ontstaan door de wijdverspreide onzekerheid in de regelgeving waarmee bedrijven en investeerders te maken krijgen, op een doelgerichte manier te bestrijden.

Wat is het bedrijfsmodel achter de PSI? Moeten kmo’s deze dienst financieren om hun duurzame transitie aan te vatten?

Wat de tool voor de vragenlijst betreft, daar zijn het vooral investeerders die deze dienst sponsoren en die het initiatief nemen: wanneer ze in nieuwe kmo's willen investeren, nodigen ze hen uit om zich op ons platform te registreren. De kmo’s hoeven dus niets te betalen, ze moeten gewoon onze vereenvoudigde vragenlijst invullen.

Een bedrijf dat zijn ESG-score wil te weten komen, kan zich op eigen initiatief registreren op ons platform. In dit geval zijn de kosten voor rekening van het bedrijf.

Archief / BLUE