Fr

BLUE

Diversiteit blijft vrome wens in Franstalige tv-programma's

Dinsdag 25 April 2023

Diversiteit blijft vrome wens in Franstalige tv-programma's

De CSA die aan Franstalige zijde instaat voor de regulering van de audiovisuele media publiceerde zopas de tiende editie van zijn Barometer rond gelijkheid en diversiteit inzake gender, afkomst, leeftijd, socioprofessionele categorieën en beperking.

Volgens de resultaten is er de afgelopen tien jaar niet veel veranderd inzake gelijkheid en diversiteit in de audiovisuele media. De enige lichte vooruitgang is merkbaar wat betreft de aanwezige vrouwen. Tussen 2011 en 2021 is hun aandeel met bijna 8% gestegen tot 39% van alle personen die op tv komen. Dat is nog steeds een ondervertegenwoordiging.

Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van andere groepen zoals mensen met een diversiteitsachtergrond (11%) of een handicap (0,5%), de leeftijdsgroepen aan de uitersten van de leeftijdspiramide (de jongste en de oudste), alsook de laagst gekwalificeerde socioprofessionele categorieën en de economisch inactieven: de CSA spreekt zelfs van een "massale" ondervertegenwoordiging.

Mensen uit hogere socioprofessionele categorieën zijn in de meerderheid en hun aanwezigheid op het scherm neemt sinds 2011 zelfs voortdurend toe. Ze vertegenwoordigen meer dan 55% van het totale aantal aanwezige personen in 2021. Dat is een stijging van 13% in tien jaar tijd. En als we kijken naar de genderverdeling binnen deze categorieën, zien we dat mannen in de meerderheid zijn (64%).
Tot slot blijkt uit de Barometer 2021 een aanzienlijke verjonging van de aanwezigen op het scherm: vooral de leeftijdsgroep 19-34 jaar en in mindere mate de leeftijdsgroep 35-49 jaar domineren grotendeels de audiovisuele programma's. De CSA omschrijft dit als een "algemene hang naar jeugdigheid".

Archief / BLUE