Fr

BLUE

Corinne Mostaert (Kantar): "Bedrijven moeten de problemen die ze scheppen inzake duurzaamheid aanpakken om hun legitimiteit te versterken"

Donderdag 29 September 2022

Corinne Mostaert (Kantar):Kantar publiceerde zijn Sustainability Sector Index voor 2022. Dat rapport legt de nadruk op de almaar dringendere noodzaak voor merken om duurzamer te worden, vanwege de woelige context waarin we momenteel zitten.

Nu consumenten van bedrijven verwachten dat ze het voorbeeld geven, definieert het onderzoek drie thema’s waarop ondernemingen zich kunnen concentreren: circulariteit en afval, decarbonisatie en biodiversiteit.

Maar welke learning kunnen we onthouden voor België? Corinne Mostaert, innovation, customer experience & sustainability lead bij Kantar, beantwoordde onze vragen.

In zijn verslag heeft Kantar het over de dwingende noodzaak van meer duurzaamheid in de bedrijfswereld binnen de huidige context. Geldt dat ook voor België?

Zeer zeker. De impact van de economische crisis is duidelijk voelbaar in België. Bij de respondenten hebben we vastgesteld dat 60% meer zou willen doen voor het milieu en de samenleving, maar dat de stijgende kosten van hun levensonderhoud dat belette.

Het is een belangrijke les en ze wijst erop dat de meeste consumenten niet bereid zijn meer te betalen voor een product of een dienst met een duurzaam kantje. Er moet bijgevolg worden nagedacht over de best mogelijke methode om een voor iedereen toegankelijke duurzame oplossing aan te bieden. Dat vraagt initiële investeringen om deze diensten en oplossingen te ontwikkelen, want vaak is het nodig het businessmodel te herzien.

Dat loont zeker de moeite, om meerdere redenen. Enerzijds is het commerciële risico reëel voor wie geen veranderingen doorvoert, als je weet dat 90% van de consumenten een duurzamer leven zou willen leiden. Anderzijds kan wie een snelle transitie doorvoert rekenen op het ‘first mover advantage’, wat betekent dat deze bedrijven de toon kunnen zetten en zich beter kunnen differentiëren, hun merkrelevantie kunnen versterken. Tot slot is het belangrijk om op lange termijn te denken. We bevelen meestal periodes van drie tot vijf jaar aan om innovaties tot stand te brengen, of het nu gaat om brand building of om extra merkvoordelen.

En hoe zit het met de drie thema’s in de studie? Spelen die een centrale rol in onze contreien?

In ons onderzoek vallen de meeste duurzaamheidskwesties die de Belgische consumenten bezighouden onder een van de zes Sustainable Development Goals-categorieën. We vinden aldus respectievelijk bekommernissen als uitbuiting van de werknemers, armoede, watervervuiling, recht op arbeid, biodiversiteit, plastic vervuiling van de oceanen, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.
Wat de beperking van de afvalberg betreft identificeerden onze analyses opportuniteiten voor merken op het vlak van upcycling en herstellingen (smartphones, huishoudtoestellen, …), begrippen die vaak opgezocht worden op het internet. Ze hebben een groot win-win potentieel: minder betalen en minder wegwerpen.

Decarbonisering is een complexer onderwerp om aan te pakken. Een verrassende vaststelling die we deden, betreft de aankoop van producten gefabriceerd op basis van energiezuinige methoden: hoewel 22% van de respondenten ze verkiest, gaat slechts 4% over tot aankoop. Die kwestie willen we verder uitdiepen, want het is een onderwerp dat nog niet vaak aan bod is gekomen. Ik denk dat de koolstofproblematiek te lijden heeft onder het feit dat hij minder tastbaar is dan de andere problemen, zoals afvalbeheer.

Tot slot is er de thematiek van de biodiversiteit. Los van de evidente link met het klimaat betreft die vooral bedrijven in sectoren die er een directe impact op hebben (voedselindustrie, mode, …). Van die spelers wordt dus prioritair concrete actie verwacht.

Bepaalde bedrijven kunnen moeilijk ingrijpen op sommige van die concrete punten. Is dat een probleem?

Integendeel. Bedrijven moeten in de eerste plaats handelen waar ze een ‘license to operate’ hebben. Ze moeten de problemen die ze scheppen aanpakken om hun legitimiteit en hun geloofwaardigheid te versterken.

In dat verband hebben we drie aanbevelingen voor hen. Ten eerste: identificeer de reële problemen inzake duurzaamheid die ontstaan door de bedrijfsactiviteiten en grijp daar in. Ten tweede: houd de betekenis van het merk en wat ervan verwacht wordt voor ogen. Het is aldus niet nodig alle acties die ondernomen worden op het vlak van duurzaamheid op zichzelf te betrekken, maar wel diegene die verband houden met de bedrijfsactiviteit. Ten derde, zorg dat je weet hoe het gesteld is met het kennisniveau van je publiek en houd daar rekening mee, zodat je kunt communiceren rond dingen die je doelgroep aanspreken. Resultaat? Geloofwaardigheid, relevantie en oprechtheid die ervoor zorgen dat je de consumenten kunt betrekken bij een actie.

Het Belgische luik van het onderzoek is hier beschikbaar.

Archief / BLUE