Fr

BLUE

Plasticvervuiling: meest getroffen merken vragen VN om wereldwijd verdrag

Dinsdag 1 Februari 2022

Plasticvervuiling: meest getroffen merken vragen VN om wereldwijd verdrag

The Coca-Cola Company, PepsiCo, Unilever, Nestlé, P&G, Mondelēz International, Philip Morris, Danone, Mars, Colgate-Palmolive... Wat al deze bedrijven gemeen hebben? Zij vormen de top 10 van 's werelds grootste plasticvervuilers volgens het mondiale auditrapport van brands 2021 van Break Free From Plastic. Wat zij ook delen, met uitzondering van Philip Morris dat ontbreekt, is het feit dat ze samen met vele andere merken een manifest hebben ondertekend waarin de Verenigde Naties worden opgeroepen een wereldwijd verdrag ter bestrijding van plasticverontreiniging overeen te komen.
 
Dit ambitieuze verdrag, dat reeds door tweederde van de VN-lidstaten wordt gesteund, is gebaseerd op een model van circulaire economie dat regeringen ertoe zou verplichten zich aan te passen aan regelgevende maatregelen die de hele levenscyclus van plastiek bestrijken, zonder de reikwijdte van de onderhandelingen te beperken tot kwesties rond afvalbeheer. Het verdrag roept ook op tot vermindering van de plasticproductie.
 
De ondertekenaars van het manifest roepen op tot "een fundamentele heroverweging van de manier waarop we plastic produceren, gebruiken, hergebruiken en weggooien". Zij vragen "een gecoördineerde internationale respons, een respons die bedrijfsleven en overheid samenbrengt rond een gemeenschappelijk verstaan van de oorzaken van plasticvervuiling en een duidelijke aanpak om dit probleem te verhelpen".
 
De medeondertekenaars van het manifest erkennen hun rol in de strijd tegen de plasticverontreiniging en geven toe dat ze deze kwestie niet alleen kunnen oplossen. Daarom vragen zij om geharmoniseerde regelgeving die hen verantwoordelijk houdt voor hun eigen interne normen... een beetje zoals de billenkoek die vroeger werd gegeven aan ongehoorzame kinderen?

Het gaat om een dringende noodzaak: volgens het Stockholm Resilience Center bedraagt de totale hoeveelheid plastic op Aarde nu meer dan het dubbele van alle levende zoogdieren. En zowat 80% van al het ooit geproduceerde plastic blijft in het milieu."

Archief / BLUE