Fr

Media Marketing

VERTROUWELIJKHEIDSBELEIDI. Algemeen

Marcom World, uitgever van Media Marketing-producten, respecteert en beschermt uw privacy en voldoet hiertoe aan de bepalingen van de Algemene Verordening 2016/679 betreffende Gegevensbescherming die op 25 Mei 2018 in voege is getreden. Deze "Privacypolis" geeft aan hoe en voor welke doeleinden Marcom World uw gegevens verzamelt en gebruikt, en informeert u ook over de procedure die u moet volgen als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens die Marcom World heeft opgeslaan, of deze wil nakijken. Deze polis geeft ook aan hoe u een correctie of verwijdering van Marcom World-bestanden kunt aanvragen.

II. Identiteit en gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is :
Marcom World SRL (Av Herrmann Debroux 54 - 1160 Brussels - België)
contactpersoon : Serge De Schryver
Tel : +32(0)2.372.21.30
Email : serge@mm.be.

III. Identiteit en gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming is Serge De Schryver

IV. Gegevens verzameld door Marcom World

Marcom World registreert de gegevens van haar klanten, evenals van de bezoekers van de website mm.be, in het bijzonder bij het aanvragen van offertes, online inschrijven, inschrijven op de e-nieuwsbrief of de papieren versie van Media Marketing.
Het gaat meestal over uw naam, uw adres, het bedrijf of de organisatie waartoe u behoort, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres, uw geslacht, de gebruikelijke taal, uw functie en uw leeftijd of geboortedatum, het IP-adres van de computer of wat er als dienst doet. Natuurlijk houden we inkomende berichten bij, die bepaalde persoonlijke gegevens kunnen bevatten.

V. Toegang, rectificatie en wissing van uw gegevens

Uw toestemming wordt systematisch verkregen, door uw toetreding tot de algemene voorwaarden van ons bedrijf, en meer specifiek tot deze Privacypolis. Niettegenstaande deze toestemming kunt u op elk moment :
  • 1. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens om deze na te zien ;
  • 2. ons vragen om deze te corrigeren of bij te werken;
  • 3. ons vragen om hun verwerking te beperken (om de verwerking van gevoelige medische, genetische, biometrische gegevens te vermijden) ;
  • 4. u verzetten tegen de verwerking, ook voor directe marketingdoeleinden ;
  • 5. ons vragen om deze persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Daarvoor kunt u Marcom World op de volgende manier contacteren :
Marcom World SRL
Adres : Av Herrmann Debroux 54 - 1160 Brussels - België
Contactpersoon : Serge De Schryver
Tel : +32(0)2.372.21.30 of 0495.22.31.31 Email : info@mm.be
Bedrijfsnummer : 0502.678.249

VI. Doeleinden van de verwerking : het doel van het verzamelen en het gebruik van uw gegevens door Marcom World – De duur van het behouden van de gegevens

Het verzamelen van deze persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten met onze klanten en leveranciers, en voor onze rechtmatige belangen.
Inderdaad, we moeten een minimum weten over de mensen met wie we werken en die we vertrouwen, ook om aan hun eisen te voldoen, hen op de hoogte te houden van onze activiteiten, producten en diensten, om met hen te comuniceren, om ze te identificeren tijdens volgende bezoeken aan de Media Marketing-website, om statistieken op te stellen en om gerichte communicatie uit te voeren om onze klantenservice te verbeteren.
De gegevens zijn alleen bedoeld voor Marcom World en zullen niet worden overgedragen, behalve eventueel voor de verwerking of opslag door onderaannemers, altijd in ons eigen exclusief belang. Afgezien van deze opslaggevallen zijn we niet van plan gegevens over te dragen naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte.
In ieder geval verkopen wij onze databases niet aan derden voor hun eigen gebruik.
De gegevens worden bewaard zolang we er effectief gebruik van kunnen maken. We verwijderen bijvoorbeeld op gezette tijden de gegevens van mensen die al een tijdje geen klant van ons zijn, en voorzeker maximaal 24 maanden na uw afmelding.

VII. Informatie automatisch ingevoegd op uw harde schijf (Cookie)

Een "cookie" is een klein bestand dat wordt verzonden door een internetserver die zich registreert op de harde schijf van uw computer. Het houdt de bezochte website bij en bevat informatie over dit bezoek.
Tijdens uw bezoek aan de Media Marketing-site, en zeker wanneer u het deel voorbehouden voor de leden betreedt door een login en wachtwoord in te voeren, bij het aanvragen van een online of papieren offerte of abonnement en bij uw idenitifcatie in de ter beschikking gestelde formulieren, kan Marcorm World informatie op uw computer opslaan onder vorm van een cookie of een soortgelijk bestand. Deze informatie stelt ons in staat om u een betere service aan te bieden door ons onder andere te informeren over de taal die is gekozen voor de raadpleging van de site, en heeft als enige doel u gemakkelijker te identificeren tijdens volgende bezoeken aan onze site.
U kunt op de meeste internetbrowsers cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren of vragen dat u op de hoogte wordt gesteld voordat ze worden opgeslagen. Raadpleeg de instructies op het informatiescherm van uw browser voor meer informatie over deze functies.

VIII. Klachten

De klachten die wij niet in staat zouden zijn om op te lossen kunnen worden gestuurd naar een controleautoriteit, zoals de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – tel: +32(0)2.274.48.00 ; fax: +32(0)2.274.48.35 ; e-mail : contact@apd-gba.be)