Fr

BLUE

RMB opent Blue Screen

Woensdag 29 Maart 2023

RMB opent Blue Screen

Zoals aangekondigd bij zijn rebranding lanceerde RMB vorige maand zijn Blue Screen aanbod, een reclameblok dat organisaties, merken en producten die aan bewezen ecologische criteria beantwoorden meer zichtbaarheid wil geven. Het initiatief sluit ook aan bij de wens van de regie om bij te dragen aan een verantwoorder reclame-ecosysteem.
 
Adverteerders die in dit reclameblok willen investeren, moeten beantwoorden aan strikte criteria inzake ecologische verantwoordelijkheid die overeenstemmen met het handvest dat RMB opstelde met zijn partner Glimpact en dat gebaseerd is op de betrouwbaarste labels.
 
Aangezien er geen Belgische reglementering op dit vlak bestaat, benadrukt RMB dat het zich liet inspireren door het werk van ADEME, het Franse bureau voor ecologische transitie. De regie preciseert ook dat het handvest zal evolueren naargelang de ontwikkeling van de reglementeringen en objectieve gegevens om de duurzaamheidsgraad van adverteerders te evalueren.
 
Ze geeft ook aan dat op lange termijn de OEF- en PEF-milieu-evaluatietools van de EU gebruikt zullen worden om andere, meer algemene toelatingscriteria vast te stellen. Hierdoor zal het Blue Screen ook toegankelijk worden voor kleinere spelers die wellicht niet over betrouwbare labels of gegevensbronnen beschikken.
Zoals Valérie Janssens, directrice ontwikkeling en sustainability lead bij RMB, uitlegt, hebben deze methodes het voordeel dat ze nog objectiever zijn dan een gewone koolstofbalans, omdat ze nog andere parameters meten die een grote impact op de klimaatverandering hebben (uitputting van rijkdommen, verlies van biodiversiteit, watergebruik).
"Het is op die basis dat de EU nieuwe reglementeringen zal opstellen tegen 2024. Die zullen bedrijven verplichten om te communiceren over diversie milieudimensies", zegt ze nog. "RMB heeft dus op dat vlak een pioniersbenadering. We willen ons zeker niet opwerpen als rechters om te oordelen over wat duurzaam is en wat niet, we baseren ons gewoon op conrete gegevens die als het objectiefst worden beschouwd."
 
In de praktijk krijgt het Blue Screen een voorkeurspositie vóór de nieuwsuitzendingen van 13u en 19u30 op La Une en een specifieke aankleding die snel kan worden aangepast aan een milieuverantwoordelijke context. Het doel is uiteraard de kijkers te informeren over het duurzamere karakter van de merken en producten in de Blue Screen, zodat zij op lange termijn beter geïnformeerde consumptiekeuzes kunnen maken.
 
De eerste adverteerders die op de blauwe trein van de RMB stapten, waren D'Ieteren en Eneco, dat zich onderscheidt door zijn gemengde productie van hernieuwbare wind- en zonne-energie. Vermeldenswaard is dat er tijdens de laatste editie van zijn Clean Beach Cup - de 14de al – meer dan vijf ton afval ingezameld werd op Belgische en Nederlandse stranden.
 
De Belgische autodistributeur van zijn kant maakte gebruik van het Blue Screen om zijn Microlino voor te stellen, een licht mobiliteitsvoertuig zonder CO2-uitstoot dat zowel 100% elektrisch is als minder dan 1.500 kg weegt. RMB stond zelfs in voor de productie van de reclamespot die bij deze gelegenheid werd uitgezonden.

Archief / BLUE