Fr

BLUE

Publicis ten strijde tegen stigmatisering van kanker op de werkplek

Dinsdag 28 Februari 2023

Publicis ten strijde tegen stigmatisering van kanker op de werkplek

In december verenigde Publicis Groupe opnieuw Arthur Sadoun en Maurice Lévy – de huidige en vroegere CEO van de groep – voor zijn traditionele eindejaarswensen gericht aan de 88.000 medewerkers wereldwijd. Deze keer hadden ze een gast bij, en niet de eerste de beste, in de persoon van Michael Douglas. Niet zonder humor wilde het duo sensibiliseren voor de gevaren van het papillomavirus dat ook keelkanker kan veroorzaken. In de video herinnerde Arthur Sadoun eraan dat hij, net zoals de Amerikaanse acteur, zelf het virus had opgelopen. Beiden benadrukten het belang van screening.
 
Tweede bedrijf. Op het Economisch Forum van Davos onthulde ’s werelds nummer twee in de reclamesector de eerste campagne in zijn ‘Working with Cancer’ programma. Enkele weken later ging een grootscheepse campagne van start met de uitzending van ‘Monday’ tijdens de SuperBowl. De spot volgt het parcours van twee mensen, een vrouw en een man, voor hun eerste werkdag nadat ze een kankerbehandeling ondergingen. Met de auto en te voet herinneren ze zich de weg die ze aflegden sinds de ontdekking van hun ziekte, de behandeling, … tot op het moment waarop ze hun collega’s terugzien.
 
Onder leiding van de Publicis Foundation en met de steun van verschillende gespecialiseerde organisaties wereldwijd wil het project bedrijven verenigen om “het stigma van kanker op de werkplek weg te nemen”. Volgens Publicis Groupe “is dat een reëel gegeven dat bedrijven niet kunnen negeren en waarop ‘Working with Cancer’ wil inspelen: één op de twee werknemers die aan kanker lijdt, is bang om er met zijn werkgever over te praten. Toch gelooft 92% van hen dat de steun die ze op het werk krijgen een positieve invloed kan hebben op hun gezondheid.
 
Vandaar de oproep om zich via het platform Workingwithcancerpledge.com in te zetten voor “een meer open, ondersteunende en inclusieve werkcultuur voor werknemers met kanker”.
 
Het initiatief kreeg al de steun van tientallen bedrijven, waaronder Accor, Adobe, Axa, BNP Paribas, Carrefour, Disney, Google, L'Oréal, LVMH, McDonald's, Merck, Meta, Mondelez, Microsoft, Nestlé, Orange, Pepsico, Renault, Sanofi, Toyota, Unilever, Walmart... en zelfs concurrent Omnicom. Publicis van zijn kant verbindt zich ertoe om de job en het loon van elke werknemer die door de ziekte wordt getroffen gedurende minstens een jaar te garanderen; de groep wil de patiënten en de werknemers die hen bijstaan ook een persoonlijk en professioneel steunprogramma aanbieden.
 
“Het is een harde realiteit, maar direct of indirect krijgt ieder van ons in zijn leven en op zijn werkplek te maken met kanker”, aldus Arthur Sadoun. “Voor bedrijven is een sleutelrol weggelegd. Door hun inspanningen toegankelijker en zichtbaarder te maken, kunnen we allemaal samenwerken om een positieve invloed te hebben op de gezondheid van onze werknemers. Door een echt gezamenlijke aanpak kan een kleine stimulans van elk individu worden omgezet in een diepgaand en blijvend effect voor patiënten.”

Archief / BLUE