Fr

BLUE

Ontmoet de mensen van 2025, door Fons Van Dyck (Think BBDO)

Maandag 29 Mei 2023

Ontmoet de mensen van 2025, door Fons Van Dyck (Think BBDO)

Na drie jaar crisis (pandemie, energie, inflatie, oorlog) wagen trendonderzoekers zich voorzichtig opnieuw aan voorspellingen over de toekomst. En wat opvalt: de crisis heeft zwaar ingehakt op de gemoedsgesteltenis van mensen en consumenten. Er is een grote tendens om bewust een stap terug te zetten, anders te gaan leven, meer tijd uit te trekken voor wat we belangrijk vinden, en om reële en virtuele wereld naadloos in elkaar te laten overvloeien. 

Het Britse onderzoeksbureau WSGN heeft dit voorjaar vier profielen van consumentengedrag gedefinieerd voor het jaar … 2025. Misschien herkent u er zichzelf wel in?

De nieuwe Nihilisten trekken zich terug uit de onrust in de wereld rondom zich, maar dat maakt hen niet minder zorgzaam.  Ze vinden opnieuw zingeving en geluk buiten de dagdagelijkse mainstream. Ze worden overweldigd door mondiale problemen en ze hebben het vertrouwen verloren in het vermogen van regeringen of instellingen om ze op te lossen. Zij ontdekken dat het afstaan ​​van verantwoordelijkheid een bron van vreugde kan zijn, waardoor ze de vrijheid krijgen om volgens hun eigen regels te leven, nieuwe realiteiten te ontdekken. Ze stellen hun eigen maatstaven voor succes en geluk bij buiten de maatschappelijke verwachtingen. Je zou ze ook bewuste afhakers van het systeem kunnen noemen.
 
In een wereld die in de ban is van alles wat groter, beter en sneller is, proberen de Reductionisten hun interacties te verkleinen tot een meer menselijke schaal. Tijdens de pandemie zijn ze noodgedwongen meer met schermen moetenomgaan dan met mensen, dus proberen ze hun relaties in het echte leven en hun gemeenschapsgevoel weer op te bouwen. De reductionisten voelen zich aangetrokken tot het tastbare boven het digitale, en ze zijn zich meer bewust van hun impact op de wereld. Ze geloven dat economische groei een middel moet zijn om mensen en de planeet te ondersteunen, en niet andersom, en ze winkelen met deze waarden in gedachten. Ze willen nog steeds hun tijdbesparende comfort en efficiëntie, maar ze hebben vooral dingen nodig die duurzaam en ethisch zijn, aangedreven door eerlijk betaalde werknemers en zakelijke modellen die meer teruggeven dan ze nemen.

De Time Keepers strijden dan weer tegen de fragmentaire cultuur van sociale media door hun schaarse tijd te investeren in dingen die waarde toevoegen aan hun wereld.Hun focus ligt op het creëren van een rijker leven door middel van dagelijkse rituelen en betekenisvolle ervaringen. Ze weigeren zich te laten lastigvallen door de tijd, omdat ze geloven dat schema's om mensen heen moeten passen (niet mensen om schema's), en ze weigeren zich erdoor te laten definiëren, en neigen naar intergenerationele vriendschappen die gebaseerd zijn op gedeelde interesses in plaats van op leeftijd. Voor deze consumenten zal kwaliteit altijd boven kwantiteit gaan, en ze zijn meer geïnteresseerd in het verwerven van blijvende herinneringen dan in materiële bezittingen.
 
De Pioniers gedijen best op verandering en nieuwe ideeën. Ze leven met één been in de fysieke wereld en met één been in de digitale wereld, en ze zijn vastbesloten om de kloof tussen die twee te overbruggen. Hier vind je de toekomstige denkers, technologen en stedenbouwkundigen die nieuwe werelden bouwen, of het nu gaat om beter functionerende stedelijke plaatsen (denk aan slimme steden en inclusieve vervoerssystemen) of veiligere metaverse ruimtes. Ze zijn graag leiders en worden gedreven door de behoefte om impact te hebben. 
 
Ziedaar de mensen van 2025. Trendstudies hebben altijd de gave om de toekomst scherp te stellen, maar zijn vaak ook selectief in hun kijk op mensen en de wereld. Het helpt merken, en beleidsmakers, om hun aanbod vandaag te beginnen heroriënteren op de  levensstijl van morgen. Dat is niet anders met deze studie van WSGN. Het roept bij mij evenwel ook de bedenking op dat deze vier profielen zich vooral richten tot de “have’s” onder ons, maar veel minder of helemaal niet tot een door de langdurende crisis steeds groter wordende groep van “have not’s”. Deze mogen dan geen bevoorrechte consumenten zijn, het blijven ook wel mensen met hun eigen waarden en behoeften. Wij mogen hen niet achter laten. Ook niet in 2025.

Archief / BLUE