Fr

BLUE

Hoe slecht is duurzaam investeren voor het milieu?

Woensdag 29 Maart 2023

Hoe slecht is duurzaam investeren voor het milieu?

’t Was Thomas Angerer van BeInfluence Europe die ons attent maakte op ‘Counterproductive Sustainable Investing: The Impact Elasticity of Brown and Green Firms’, een studie door twee onderzoekers van Boston College en de Yale School of Management. Hun conclusies zijn op zijn minst verrassend te noemen: het onderzoek besluit dat duurzaam investeren waarbij kapitaal van "bruine" bedrijven naar "groene" bedrijven wordt afgeleid, contraproductief kan zijn, omdat het bruine bedrijven bruiner maakt zonder groene bedrijven groener te maken.
 
“Bovendien tonen we aan dat bruine bedrijven weinig gestimuleerd worden om te vergroenen. Door een misplaatste focus op procentuele emissiereducties beloont de duurzame investeringsbeweging groene bedrijven vooral voor economisch onbeduidende reducties van hun toch al lage emissieniveau”, voegen de auteurs van de studie eraan toe.
 
De studie is hier gepubliceerd.

Archief / BLUE