Fr

BLUE

Na Scientist Rebellion hebben we misschien CEO Rebellion nodig, door Wim Vermeulen (Bubka)

Vrijdag 29 September 2023

Na Scientist Rebellion hebben we misschien CEO Rebellion nodig, door Wim Vermeulen (Bubka)

Deze week werd de onenigheid tussen de wereldleiders en de olie-industrie over het uitfaseren van olie en gas nog duidelijker. Dat belooft niet veel goeds voor de komende COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten.
 
Tijdens de Algemene Vergadering van de VN bleek deze week een groot meningsverschil tussen de wereldleiders over de manier waarop de opwarming van de aarde moet worden aangepakt. Het centrale debat gaat tussen landen die het gebruik van fossiele brandstoffen blijven steunen (oliestaten) en landen die pleiten voor een onmiddellijke stopzetting vanwege en omwille van het klimaat (alle andere landen). Het voornaamste twistpunt betreft de "geleidelijke stopzetting" van het gebruik van fossiele brandstoffen. In een brief benadrukken de Franse president Emmanuel Macron, de Keniaanse president William Ruto en 15 andere leiders dat totdat de wereld stopt met het toevoegen van koolstof aan de atmosfeer, "de noodzaak van voortdurende aanpassing nooit zal ophouden. De kosten zullen onveranderlijk stijgen en de gevolgen zullen af te meten zijn in mensenlevens."
 
Ondertussen wezen industriëlen zoals Darren Woods van ExxonMobil op het World Petroleum Congress in Calgary op de risico's van een te snelle uitfasering van fossiele brandstoffen en verzetten zij zich sterk tegen voorstellen om de productie van fossiele brandstoffen vóór 2050 te verminderen.
 
Het lijkt erop dat COP28 al voorbereid is op zijn mislukking, aangezien voor alle beslissingen op de COP volledige consensus nodig is. De kans dat de oliestaten (en oliemultinationals) de uitfasering van olie en gas steunen, is klein tot nihil. Geen consensus betekent geen uitfasering.
 
Vraag een klimaatwetenschapper naar de gevolgen van een mislukte COP en zijn beschrijving zal waarschijnlijk veel weghebben van een grimmige rampenfilm.
 
De prangende vraag is nu of de bedrijfswereld passief zal blijven. Het lijkt toch onwaarschijnlijk dat die net als haar CEO’s een rol in die rampenfilm ambiëren. Na het begin van Scientists Rebellion is het misschien tijd om CEO Rebellion te lanceren.
 

Archief / BLUE