Fr

BLUE

Vinz Kanté (Limit): "Ik ben een radicale militant die het probleem van de klimaatverandering bij de wortel bekijkt"

Dinsdag 28 Februari 2023

 Vinz Kanté (Limit):

Van presentator, journalist, producer en influencer tot radicale militant… dat is het atypische parcours van Vincent Kanté aka 'Vinz'. Tijdens de eerste lockdown ging hij als het ware in shock en werd zich - ook radicaal - bewust van de klimaatnoodtoestand. In die mate zelfs dat hij er zijn stokpaardje of reden van bestaan en werken van maakte, meer bepaald via het platform Limit.
 
Vanwaar dit engagement en hoe ben je overgeschakeld van reclame naar klimaatactivisme?
 
De algemene situatie in de wereld - oorlogen, armoede, sociale ongelijkheid … meer nog dan de ecologie - heeft me nooit onverschillig gelaten. Voor mij is alles veranderd tijdens de eerste gezondheidscrisis en de lockdown, toen ik tijd had om dieper in te gaan op al die kwesties zoals de virussen, het milieu of de klimaatverandering. En zo kreeg ik geleidelijk aan interesse voor de energiekwestie, de uitputting van grondstoffen, enzovoort.
 
Kortom, voor de Ecologie met een grote 'E', meer bepaald voor de interactie tussen de levende wezens - mensen, dieren, planten - in een omgeving met natuurlijke rijkdommen en hoe ze daarin (over)leven.
 
Al die wetenschappelijke literatuur, maar ook het IPCC*-rapport dat ik helemaal heb kunnen lezen, brachten me psychologisch flink van slag. Tot dan besefte ik niet hoe erg de situatie was en vooral, dat er dringend actie moest ondernomen worden: in tegenstelling tot wat er ons wordt verteld, is de klimaatnoodtoestand niet voor morgen of de komende generaties, maar voor vandaag en zelfs gisteren. Op zeer korte termijn dus.
 
Dit inzicht leidde tot nog een ander besef: alles wat ik voor de coronacrisis in het leven deed - radioprogramma's presenteren, marketing van grote merken, leven in overvloed en reizen - was niet langer verenigbaar. En als ik op dezelfde weg doorging, zou de tegenstelling tussen alle informatie die ik recent had opgeslagen en mijn manier van functioneren op dat moment, mij helemaal gek maken!
 
Ik heb dus de radicale beslissing genomen om mijn leven over een andere boeg te gooien.
 
Je omschrijft jezelf als een radicale militant. Wat betekent 'radicaal' voor jou?
 
Het woord 'radicaal' heeft meestal een negatieve connotatie. Bij de meeste mensen doet het meteen denken aan radicalisme, extremisme, terrorisme, enzovoort. Dat is niet de etymologische betekenis van het woord dat in feite 'het probleem bij de wortel aanpakken' betekent.
 
Dat is precies wat ik doe, door me te positioneren als een militant die een grondige wijziging voorstelt van de systemen, onze kijk op de wereld, het leven, het milieu en onze aanwezigheid op aarde. Dus ja ik ben een 'radicale' militant, die het probleem van de klimaatverandering bij de wortel bekijkt.
 
Kan je het doel van Limit even toelichten? Hoe zit Limit in elkaar? Wat is het bedrijfsmodel?
 
Limit is een puur associatief platform en medium dat - zonder omwegen - de thema's wil aanpakken die in verband staan met de 'grenzen' van de planeet en zo dus wil waarschuwen voor milieukwesties. Limit wil al deze meestal complexe onderwerpen ook algemeen bevattelijk maken, door te proberen geen eco-angst op te roepen bij het publiek, maar wel onmiddellijk een culturele revolutie in gang te zetten.
 
Vanuit deze invalshoek kunnen we dus eigenlijk niet spreken van een 'bedrijfsmodel', maar veeleer van een 'zinvol model'. We moeten altijd alert en zeker zijn dat de content die we aanbieden de hoofden en harten voldoende raakt, ongeacht hun sociaal-economische of sociaal-culturele omgeving, en ervoor zorgen dat die zoveel mogelijk mensen ertoe aanzet om eindelijk actie te ondernemen.
 
Je lanceerde ook de serie 'Bad Influence', die de influencers aanspreekt over hun rol in het promoten van het consumentisme. Hoe wordt ze onthaald in die gemeenschap?
 
Met grote belangstelling! Zowel vanwege Belgische als Franse influencers. De eerste video met Jill heb ik naar hen gestuurd, en ze lieten allemaal weten dat ze graag willen deelnemen aan de serie.
 
Ook influencers kunnen transformatie in de hand werken. Daarom nodigen we hen uit om deel te nemen aan het project, samen met de experts en wetenschappers. Via influencers wordt de informatie beter verspreid en kunnen we zoveel mogelijk mensen sensibiliseren.
 
Er zijn al andere opnames gepland, onder meer met experts die deel uitmaken van het IPCC of Jean-Marc Jancovici, lid van de Franse HCC (Haut Conseil pour le Climat) die instemde om mee te werken aan een video met reality-tv-influencers.
 
Dit is belangrijk. Het zijn twee werelden die gewoonlijk niet met elkaar praten. Het feit dat ze dit nu beginnen te doen, zal veel tijd besparen en de nodige, eigenlijk onvermijdelijke transitie - want aansluitend bij onze planetaire grenzen en natuurlijke hulpbronnen - versnellen.
 
* IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

Archief / BLUE