Fr

BLUE

Nadenken over diversiteit en inclusie met Proximus

Woensdag 31 Mei 2023

Nadenken over diversiteit en inclusie met Proximus

In samenwerking met Berlin Creative Studio en iO, lanceerde Proximus onlangs ‘Think Possible With Us’. Het is een campagne over diversiteit en inclusie waarin medewerkers van diverse horizonten en meer bepaald met een diverse achtergrond, hun levens- en werkervaringen delen. Deze getuigenissen illustreren hoe belangrijk het is om mensen te beoordelen op basis van hun talent, hun engagement, hun kennis, hun leergierigheid, hun passie, en niet volgens hun afkomst, religie, seksuele geaardheid, gender of beperking.

Tekst en uitleg door Ilse Diependaele, compensations & benefits manager, en Sandrine Stilment, HR Specialist, die meer bepaald op D&I werken bij Proximus.

Wat is de interne communicatiebehoefte van Proximus die deze inclusieve campagne gemaakt heeft?

Sandrine Stilment:
Proximus erkent het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek. Intern communiceert het bedrijf al vele jaren over dit onderwerp, maar we innoveerden niet meer echt. Nadat we een inventaris opgemaakt hadden van onze D&I-acties en -initiatieven, hebben we onze missie en visie geherdefinieerd. Dat leverde een actieplan en een heel nieuwe strategie en nieuw beleid op.

Na enkele jaren hebben we ons gerealiseerd dat onze inspanningen niet zichtbaar genoeg waren. In plaats van een campagne te maken rond wat we aanbieden, wilden we het resultaat van onze acties en initiatieven tonen op een authentieke manier. Daarom hebben we een interne oproep gelanceerd en collega’s hebben zelf aangeboden om hun verhaal te delen. We hebben hun een platform geboden en ze konden het zo persoonlijk maken als ze zelf wilden, in alle vertrouwen en met respect.

In feite gaat het om een vertaling in beeld van de resultaten opgeleverd door ons actieplan, interne workshops en partnerships.

Ilse Diependaele: Voorzien van kwantitatieve doelstellingen gaat deze campagne in de richting van onze globalere strategie en onze Think Possible cultuur. Proximus heeft altijd over zijn D&I gecommuniceerd, maar low profile, met integratie van eerder uitgelegde initiatieven, met presentaties of publicaties via onze interne netwerken. Dat is een andere manier van doen: met video assets die visueler en veelzeggender zijn, zitten managers niet meer vast aan hun Keynote-presentaties. Ze kunnen deze gesprekken over diversiteit en inclusie gemakkelijker voeren binnen hun teams. Ik wil er nog aan toevoegen dat het D&I-thema de steun geniet van onze CEO en het topmanagement.

Berlin Creative Studio heeft jullie geholpen bij jullie aanpak. Op welke manier slaagde hun interpretatie van de briefing erin jullie te overtuigen?

We hadden al eerder met Berlin samengewerkt in het kader van ons Performance Management projet, waarvoor ze al naar onze behoeften hadden geluisterd. Op dat moment hadden hun voorstellen ons al verleid. Daarom hebben we besloten om verder te gaan met deze nauwe samenwerking die onze creatieve gewoonten overstijgt en toch onze tone-of-voice en branding behoudt.

Sandrine Stilment: De getuigenissen stralen allemaal een grote waarachtigheid en ervaring uit. We wilden geen ‘good news show’ maken. Het gaat goed intern, maar dat belet ons niet van dingen in vraag te stellen. Een bedrijf is divers en inclusief als er ruimte is voor debat rond deze ‘maar’.

Hoe wordt deze campagne uitgerold?

De externe campagne ging van start op 15 mei bij een uiteenlopende waaier welbepaalde doelgroepen op LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram en Facebook. De organische verspreiding naar het grote publiek staat gepland vanaf 1 juni, via dezelfde netwerken.

In dit stadium haalde de interne campagne (uitgezonden op 24 april) al meer dan 2.100 views voor het artikel over de lancering, met de individuele video’s.

De acties waarop we werken, de getuigenissen en de D&I policy zijn uiteraard beschikbaar op de site van Proximus – onder ‘Why Proximus’, waar ook D&I aan bod komt en wat een van de drukst geraadpleegde onderdelen is door kandidaten. Diversiteit en inclusie zijn voor jong en divers talent duidelijk belangrijke elementen bij de keuze van een nieuwe werkgever. Daarom was het belangrijk voor Proximus om zijn visie en initiatieven op dit vlak met het grote publiek te delen.

What’s next?

‘Think possible with us’ is een kick-off voor Proximus op het vlak van diversiteit en inclusie. In de loop van het jaar volgen nog zes getuigenissen over andere aspecten waaraan het bedrijf werkt, zoals stille ziekten. Ook cisgenders die zich niet met een bepaalde community identificeren maar wel achter de kwestie staan, zullen aan het woord komen.

Voor meer details verwijzen onze interviewees bij Proximus ons door naar ‘Untapping the true potential of Belgian workforce diversity’, een onderzoek van de Boston Consulting Group en Google over diversiteit op de arbeidsmarkt in België dat in oktober vorig jaar verscheen.

Archief / BLUE