Fr

BLUE

Proximus start met een Eco Rating

Vrijdag 22 April 2022

Proximus start met een Eco Rating

Naar het voorbeeld van MediaMarkt en zijn BetterWay-logo (zie elders in deze nieuwsbrief) lanceerde Proximus het Eco Rating label. Het betreft een geharmoniseerd beoordelingssysteem dat al in 26 landen bestaat. Het beoordeelt de milieu-impact van de volledige levenscyclus van mobiele telefoons, meer bepaald de grondstoffen, productie en transport én het gebruik en de recycling. Al zestien leveranciers hebben zich geëngageerd om de rating te onderschrijven, waaronder Samsung, OnePlus, Nokia en Huawei. Momenteel worden al meer dan 120 mobiele telefoonmodellen beoordeeld.

De Eco Rating wordt berekend op basis van de informatie die de fabrikanten van mobiele telefoons geven, maar ook via een evaluatiemethode waarbij rekening wordt gehouden met negentien criteria.  Een totaalscore op 100 geeft een samenvatting van de vijf analysecriteria voor elk toestel.

Duurzaamheid: evalueert de robuustheid van de mobiele telefoon, de levensduur van de batterij en de duur van de garantie.
 
Recycleerbaarheid: meet of het toestel gemakkelijk kan gedemonteerd worden en in welke mate  de smartphone onderdelen opnieuw kunnen gebruikt en/of gerecycleerd worden.

Herstelbaarheid: beoordeelt of het toestel gemakkelijk te repareren is en hoe de levensduur kan verlengd worden. Verder meet dit luik het potentieel voor herstelbaarheid, hergebruik en upgrades.

Klimaatefficiëntie: meet de transparantie wat betreft de uitstoot van broeikasgassen.

Hulpbronnenefficiëntie: evalueert de impact van de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om de telefoon te vervaardigen. Bijvoorbeeld goud (voor de vervaardiging van elektronische componenten). Hoe hoger de score, hoe lager de impact op natuurlijke hulpbronnen.

Het Eco Rating-label werd gecreëerd door JAC (Joint Audit Cooperation), een vereniging van telecomoperatoren die de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de productiecentra van de belangrijkste ICT-leveranciers wil beoordelen en ontwikkelen.

Archief / BLUE