Fr

BLUE

GiveActions, expert in positieve reclame

Donderdag 29 September 2022

GiveActions, expert in positieve reclame

Enkele weken geleden associeerden Proximus en Fairphone zich met GiveActions voor de promotie van de nieuwe Fairphone 4. Deze samenwerking stond in het teken van duurzaamheid, ter ondersteuning van Eight, de vereniging die zich inzet voor de strijd tegen extreme armoede. Een ontmoeting met Elias Printz en Maxime Van der Meerschen die samen met Gaspard Merten deze Brusselse start-up voor positieve reclame oprichtten.
 
Met welke activiteiten houdt GiveActions zich bezig? Met wie werken jullie?
 
Maxime Van der Meerschen:
Momenteel werken we samen met RMB en Rossel, de regies van wie we mediaruimte kopen die we vervolgens aanbieden aan adverteerders en waarin we positieve reclame opnemen. Ons aanbod is toegespitst op video - op Auvio bijvoorbeeld - en we willen onze media-inventaris stapsgewijs uitbreiden. Eerst in Vlaanderen, om adverteerders de mogelijkheid te bieden landelijke campagnes te voeren. Met dit in het achterhoofd proberen we contact te leggen met DPG en de Var. Vervolgens willen we ook andere kanalen inzetten, zoals YouTube en sociale netwerken, maar ook andere formaten zoals televisie of radio.
 
Wat is het principe achter ‘positieve reclame’?
 
Elias Printz:
Concreet begint een positieve advertentie met een bericht dat de internetgebruiker waarschuwt dat hij door te kijken een vereniging steunt. Dit creëert een positief gevoel ten opzichte van de reclame en stelt adverteerders in staat om op te vallen maar tegelijkertijd een vereniging te steunen. De marketingresultaten zijn inderdaad erg interessant: van 50% tot 100% hogere kijkpercentages voor skippable video's en een clickpercentage dat anderhalf tot twee keer hoger ligt.
 
Maxime Van der Meerschen: Bij een positieve reclamecampagne wordt 10% van de gegenereerde inkomsten gedoneerd aan verenigingen. We onderhandelen voortdurend met regies om de beste voorwaarden te verkrijgen en de reclamebestedingen van de adverteerders binnen de marktprijzen te houden en, waar mogelijk, het aandeel dat aan verenigingen wordt doorgestort, te vergroten.
 
Aanvaarden jullie iedereen?
 
Elias Printz:
We maken een selectie uit de adverteerders die contact met ons opnemen. Daartoe hebben we een Ethische Selectiecommissie samengesteld. Die bestaat uit experts afkomstig uit alle sectoren – academisch, reclame, economisch, sociaal, associatief... – en beslist of een adverteerder aanvaard kan worden of niet, een beetje zoals voor een label.
 
Sommige bedrijven worden meteen uitgesloten vanwege hun bedrijfstak, zoals luchtvaart of oliewinning, terwijl andere besproken worden door commissieleden. Om volledige transparantie over dit proces te garanderen, zijn de criteria en de debatten direct beschikbaar op onze website.
 
Ten slotte analyseren we de advertentiecampagne die de adverteerder wil verspreiden om er zeker van te zijn dat het gepromote product of de gepromote dienst een positieve impact heeft op de samenleving.
 
En hoe zit het met de verenigingen?
 
Maxime Van der Meerschen:
We controleren ook hun activiteiten en vragen ze om een concreet project te kiezen dat zal profiteren van de reclamecampagnes. Een aantal daarvan stellen we vervolgens voor aan de adverteerders die zelf kiezen wie ze steunen. Soms dragen adverteerders op eigen initiatief een vereniging voor. Dan controleren we bovenop de standaardprocedure ook of ze onafhankelijk is van het adverterende bedrijf.
 
Wat is de uiteindelijke doelstelling van GiveActions ?
 
Elias Printz:
Het doel is om consumptiegewoonten om te buigen naar meer positievere producten vanuit ecologisch en maatschappelijk oogpunt, en om het consumentengedrag op een duurzamere manier te veranderen.

Archief / BLUE