Fr

BLUE

Duurzamere Lions

Maandag 30 Januari 2023

Duurzamere Lions

De organisatoren van de Cannes Lions kondigden meerdere maatregelenaan waarmee ze duurzame ontwikkeling willen stimuleren. Om te beginnen herinnerden ze eraan dat de opbrengst van de inschrijvingen op de laatste SDG Lions (226.860 euro) doorgestort werden naar vijf NGO’s die op de Lions wonnen (Everybody Eats, Reporters zonder Grenzen, Change the Ref, International Paralympic Committee en GEPAE). Sinds 2015 werd aldus bijna 2 miljoen euro doorgestort aan liefdadigheidsinstellingen, via de SDG Lions en de ‘Glass’ Lion for Change’.
 
Aansluitend op het Ad Net Zero-actieplan meldden de organisatoren ook de toevoeging van een (niet verplicht) duurzaamheidsverslag aan het inschrijvingsdossier voor 2023: alle deelnemers worden aangemoedigd om de CO²-uitstoot van de ingediende campagnes te vermelden. Voor alle duidelijkheid: de juryleden houden geen rekening met deze info bij hun evaluatie. De gegevens zullen worden verzameld om best practices inzake productie en verspreiding van campagnes op te stellen.

Archief / BLUE