Fr

BLUE

De WFA gidst de merken om greenwashing te vermijden

Vrijdag 22 April 2022

De WFA gidst de merken om greenwashing te vermijden

Om ervoor te zorgen dat de milieuclaims van bedrijven in hun marketingcommunicatie geloofwaardig zijn voor consumenten en regelgevende instanties, maar ook om te voldoen aan een van de verplichtingen van haar ‘Planet Pledge’, die in één jaar tijd door 27 bedrijven is ondertekend, heeft de WFA een ‘Global Guidance on Environmental Claims’ gepubliceerd.

Het document bevat zes basisprincipes die marketeers kunnen toepassen wanneer ze over hun milieu-inspanningen communiceren, om aldus niet van greenwashing te kunnen worden beschuldigd. Uiteindelijk wil de WFA deze principes omzetten in een online leerinstrument voor diegenen die de Planet Pledge hebben ondertekend.

Archief / BLUE