Fr

BLUE

New Talent : Valentin Fontaine (Engie Impact)

Dinsdag 1 Februari 2022

New Talent : Valentin Fontaine (Engie Impact)

Valentin Fontaine werkt sinds twee jaar bij Engie Impact, een nieuwe speler op het gebied van duurzame transitie, waar hij duurzaamheidsstrategieën ontwikkelt voor de bedrijven die hij adviseert. 

Stel jezelf eerst even voor en vertel ons vervolgens wat meer over je studies en je loopbaan?  

Als burgerlijk ingenieur elektromechanica en met een diploma in algemeen management aan HEC, wilde ik al heel snel meer verwezenlijken dan alleen maar een technische job. Daarom ging ik aan de slag bij Monitor Deloitte, waar ik met een reeks verschillende sectoren en vraagstukken te maken kreeg. Deze ervaring bevestigde mijn belangstelling voor duurzame energie. Twee jaar geleden kwam ik spontaan bij Engie Impact terecht, de nieuwe tak van de Engie-groep. 

Wat zijn de missies en doelstellingen van Engie Impact, en wat is je rol binnen het bedrijf?
Engie Impact wil de duurzame transitie versnellen. Daarom adviseren wij ondernemingen die een duurzaamheidsdimensie in hun strategie willen integreren. Op termijn willen wij een veelzijdige visie op duurzaamheid bieden, waarbij rekening wordt gehouden met energie, water, biodiversiteit, enz. Maar om redenen van vraag en aanbod geven wij momenteel voorrang aan koolstofreductie, aangezien dit voor bedrijven het belangrijkste aandachtspunt is.
We gebruiken het als uitgangspunt om de andere aspecten van duurzaamheid te stimuleren.

Mijn rol als manager is zeer gevarieerd. Ik beheer veel projecten en ben bij elke fase betrokken: bedrijfsontwikkeling, projectuitvoering, opvolging van de tevredenheid en prestaties, enz.  

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt?  

Al te vaak komen duurzaamheidscriteria en financiële doelstellingen van bedrijven op korte termijn niet overeen. De grote uitdaging bestaat er dus in onze klanten ervan te overtuigen in deze strategieën te investeren door te wijzen op de voordelen op middellange en lange termijn. Meestal heeft de keuze voor een duurzame strategie echter financiële gevolgen op korte termijn - bijvoorbeeld door het verlagen van de energierekeningen. Onze uitdaging bestaat er dan in de cijfers op een rijtje te zetten om de klant ervan te overtuigen het project aan te nemen, soms door financieringsstructuren op te zetten die weinig investeringen vragen. 

Wat vind je van de communicatie van bedrijven rond milieukwesties?  

Op organisatieniveau denk ik dat de sleutel tot een goede communicatie met het publiek transparantie en volledigheid van informatie vereist. Al te vaak vertellen bedrijven slechts een deel van het verhaal. Volledige transparantie betekent ook dat we ons niet moeten beperken tot CO2: biodiversiteit, waterverbruik... er zijn talrijke onderwerpen.  Daarnaast is te veel communiceren eveneens contraproductief omdat het de belangrijkste informatie overstemt. Het is allemaal een kwestie van evenwicht.  

Om deze communicatie vlotter te laten verlopen, is het gebruik van het koolstofcertificeringssysteem dat door organisaties als het Carbon Disclosure Project is opgezet, een goede oplossing. Dit proces kan in het begin omslachtig lijken, maar het maakt een geloofwaardige, transparante en gestandaardiseerde communicatie naar het grote publiek en andere belanghebbenden mogelijk.

Archief / BLUE