Fr

BLUE

DEI vs. Retribalisatie

Dinsdag 31 Januari 2023

DEI vs. Retribalisatie

Terwijl begrippen als diversiteit, gelijkheid en inclusie in alle marketingrapporten opduiken, zijn de resultaten van ‘Noir, jaune, blues’, het indrukwekkende onderzoek dat onder leiding van Benoît Scheuer (Survey in Action) gevoerd wordt voor Le Soir en de RTBF, behoorlijk onrustbarend wat de ingesteldheid van onze medeburgers betreft.
 
Bij de huidige onderstromen van onze samenleving zien we het verlangen naar retribalisatie over de hele planeet aan kracht winnen, aldus de auteurs van de studie. “Als we het woord ‘retribalisatie’ gebruiken, is dat omdat deze onderstroom de ingrediënten bevat van het typisch imaginaire ideaal van de stam: terugvallen op het gezag van de leider, eerherstel voor traditie, etnische, culturele, taalkundige en religieuze homogeniteit, waardering van de emotie boven de ratio, een orde gezien als 'natuurlijk' versus 'cultureel', afsluiting en wantrouwen tegenover de als bedreigend ervaren buitenwereld en tegenover de 'binnenvallende' vreemdeling."
 
Deze vorm van tribalisme, gekenmerkt door het terugplooien op zichzelf, de familie of de groep, wordt onderschreven door iets meer dan de helft van de Vlamingen (54,4%) en Walen (52,8%). Meer dan 66% (!) van de Belgen zou een autoritaire regering wel zien zitten en heeft het over de uitputting van het traditionele parlementaire model. Het gaat meestal om 35-plussers met een middelmatig opleidingsniveau, mensen die zeggen geconfronteerd te worden met toenemende financiële onzekerheid, die de samenleving om hen heen als vijandig ervaren, die zich machteloos voelen en denken dat alles vroeger beter was ...
 
Tegenover dit verlangen naar retribalisatie - door de auteurs van de studie omschreven als “zeer gevaarlijk voor onze samenlevingen” - staat een tweede, veel kleinere groep: de aanhangers van een “open samenleving” (22% van de bevolking). Zij zijn jonger dan 35 jaar, hebben een hogere opleiding genoten en wonen vaker in Brussel dan in Vlaanderen of Wallonië. Zij maken zich zorgen over de polarisatie van de samenleving, maar willen werken aan een nieuwe en betere wereld.
 
Uit de studie blijkt dat er een derde groep is die het niet goed weet en aarzelt tussen beide stromingen (26%).
 
“De resultaten van deze studie dwingen ons om deze trends onder ogen te zien, te begrijpen en serieus te nemen”, analyseert Fons Van Dyck (Think BBDO) in zijn blog. Niet om weg te kijken van deze realiteit, niet om populistische olie op het vuur te gooien, maar om te werken aan het herstel van het vertrouwen bij onze medemensen: “Ook al zullen de pandemie en de inflatie binnenkort verleden tijd zijn en zal de oorlog hopelijk snel eindigen, het herstel van het vertrouwen en het geloof in een betere toekomst zal een lange weg zijn, een marathon, met veel obstakels en valkuilen onderweg. Maar er is geen andere manier.”
 
Moeten merken ook hun schouders onder deze missie van lange adem zetten? Ook al stellen veel consultants en studies in het algemeen dat de overgrote meerderheid van de jongeren van bedrijven een standpunt verwacht over belangrijke sociale kwesties, rest de vraag hoe ze zich kunnen positioneren ten opzichte van een bevolking die droomt van autoritarisme en populisme?

Archief / BLUE