Fr

BLUE

Helft van milieuclaims niet gefundeerd volgens EU

Maandag 30 Januari 2023

Helft van milieuclaims niet gefundeerd volgens EU

De Europese Commissie en de nationale instanties voor consumentenbescherming publiceerden de resultaten uit een nieuw onderzoek dat websites onder de loep neemt om te zien of ze in regel zijn met de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming op online markten; Dit jaar ging de grote schoonmaak vooral over milieuclaims op de websites van bedrijven uit diverse sectoren, zoals kleding, cosmetica of huishoudtoestellen.
 
Na een algemenere studie analyseerde het onderzoek 344 claims die twijfelachtig leken meer in detail. Volgens de resultaten was de door de commerciële operator verstrekte informatie in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende om de consumenten in staat te stellen te oordelen of de claims met de waarheid strookten. In 37% van de gevallen bevatte de claim vage en algemene uitspraken met termen als ‘bewust’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘duurzaam’, wat de consumenten de ongegronde indruk moest geven dat het product in kwestie geen negatieve impact zou hebben op het milieu. In 59% van de gevallen had de operator niet gezorgd voor makkelijk toegankelijke bewijzen ter ondersteuning van de claims.

Archief / BLUE