Fr

BLUE

AOTY Positive Impact 2023: VO Group, voor Air en Springbok

Vrijdag 31 Maart 2023

AOTY Positive Impact 2023: VO Group, voor Air en Springbok

Air en VO Group behoren tot de bureaus die de Positive Impact categorie van de Agency of the Year inhuldigden. Ze staan ook dit jaar op het palmares. VO Group wint opnieuw Gold, Air dat veel moeite gedaan heeft om sustainability een plaats te geven op de markt, eindigt op de tweede plaats, voor Springbok.
VO Group (Gold)
Centraal in zijn identiteit en diensten staat het streven van VO om “mee te bouwen aan een vreedzame, duurzame, authentiekere samenleving die mensen een centrale plaats geeft”. Dat wil het bureau doen door dagelijkse daden die de dingen moeten veranderen. Het dossier belicht de beslissingen betreffende het milieubeleid van het bureau, intern maar ook extern. Daar vinden we het volledige gamma van regels die gevolgd kunnen worden: of het nu gaat om de keuze van de leveranciers, mobiliteit, het gedrag van de werknemers in het algemeen, energie- en afvalbeleid: alles is van toepassing en dat geldt ook voor de events georganiseerd door VO – zijn corebusiness. Een belangrijke uitdaging gezien de aanzienlijke milieu-impact die elke externe actie kan vertegenwoordigen.

De inspanningen voor de transitie naar de wereld – en het bureau – van morgen dateren niet van gisteren. In 2015 werd aldus het Greenteam opgericht. Vandaag steunt het actieplan op vijf pijlers:

- Meting: een centraal element om de uitvoering van een plan te controleren. Ze gebeurt via drie calculators die ontwikkeld werden met CO2 Logic en betreffen de virtuele, fysieke events en de media. VO implementeert opnieuw het volledige gamma oplossingen binnen de categorie.

- De negatieve impact beperken: een essentiële voorwaarde om de positieve impact te verhogen. VO identificeerde acht punten waar verbetering noodzakelijk is, net als evenveel processen zoals die beschreven zijn in een Circular Event Toolkit. Vorig jaar legden thema’s als biodiversiteit, inclusie en het evenwicht tussen print en digital meer gewicht in de schaal.

- Partnerships: Carbon offsetting is populair, maar bij VO wordt het principe op een heel realistische en geëngageerde manier beheerd. Ook hier helpen CO2 Logic en Plan C objectief om de onvermijdelijke voetafdruk te beperken. Om de strijd aan te binden met voedselverspilling helpt Alpaca Solutions om de desbetreffende producten op te halen en te herverdelen. Ter bevordering van de socioprofessionele inclusie is Art2Work de recentste partner die zich concentreert op jonge volwassenen.

- Vorming en informatie: Goede daden hebben weinig waarde zonder goede communicatie. Niet alleen om de inspanningen van VO te valoriseren, maar ook als bron van motivatie intern en voor de rest van de sector.
Intern beheer, of hoe het actieplan aanpakken voor een positieve impact op zijn eigen bedrijf. Door in te spelen op mobiliteit, afvalverwerking, welzijn op het werk en het dagelijks leven op kantoor als dusdanig. Zoals Gus, bijvoorbeeld: een voedselleveringsdienst op kantoor. Alleen lekkere dingen, geen verplaatsingen en geen verspilling.
Air (Silver)
Het bureau heeft hard gewerkt om zijn visie voor een duurzamere wereld te verspreiden en betrok de reclamesector in zijn discours. In de introductie van het dossier schuift het zijn B Corp-statuut naar voren, een certificering die aantoont dat het bureau veel verder gaat dan enkel goede bedoelingen. Duurzaamheid betreft ook de overdracht van verantwoordelijkheid aan de nieuwe generatie: dat deden de aandeelhouders door een nieuw duo aan het hoofd van het bedrijf te benoemen.

Het bureau gaat zoals we al schreven prat op zijn belangrijke rol binnen de sector. Er werden aldus meerdere acties verwezenlijkt in overleg met de desbetreffende verenigingen en instellingen: de ACC, BAM, de BMMA, het IHECS, en ook MM Blue. ‘Sustainability’ heeft in de eerste plaats te maken met de inhoud en de aard van de campagnes, aangezien het om een communicatiebureau gaat. Het dossier leert ons dat zomaar even 60% van de activiteiten van Air merken betreft die het concept een centrale plaats geeft binnen hun strategieën en de bijhorende communicaties. Dat cijfer is resoluut hoger dan enkele jaren geleden (in 2020 was het ongeveer 25%).

Bij wijze van voorbeeld verwijst het dossier naar equal.brussels, een initiatief dat bedoeld is om de strijd aan te binden met gendergerelateerd ongewenst gedrag in Groot-Brussel, een probleem waarmee 90% van de vrouwen verklaart mee geconfronteerd te worden, aldus het dossier. De tweede case, Jules, gaat over Men in progress en toont hoe influencer marketing ook duurzaam kan zijn, onder andere door lokale en verantwoorde productie te valoriseren. Brussels Refugees betreft dan weer zoals zijn naam aangeeft de dienst die de gevolgen van de migrantencrisis beheert, met een focus op de impact van de oorlog in Oekraïne. Dan is er nog de aanpak van AG Insurance en hun sensibiliseringsactie rond isolement tijdens de lockdown, of de inspanningen van het bureau om Cap48 te helpen de blik van de bevolking op mensen met een handicap (onder andere) te doen evolueren. Maatschappelijk engagement brengt ons allemaal dichter bij elkaar en Air maakt zijn positieve impact via zijn werk duidelijk: verdere uitleg is in feite niet nodig.
Springbok (Bronze)
De groep Springbok is nog jong en niet iedereen kent hem bijgevolg, ondanks het feit dat er 400 mensen werken bij de verschillende Belgische en Nederlandse bureaus. De groep hanteert een ‘Mission-Driven’ methode. Die betreft uiteraard de koolstofafdruk, maar ook de ‘brainprint’. Net zoals bekende mensen en media vindt Springbok dat het zijn rol als megafoon via de reclame moet gebruiken om de communicatiesector te helpen in zijn transitie naar meer duurzaamheid doorheen het hele arbeidsproces.

Het proces van de Mission Driver begint met de definitie van vier sleutelelementen: de missie zelf (wat wil men realiseren?), de visie (hoe ziet men zichzelf evolueren naar de toekomst?), de overtuigingen en de basisbelofte. Dat wordt toegepast op merken die klant zijn en aan de hand van de Butterfly-methode. Rond deze centrale concepten worden nog vier andere elementen meegenomen: de noden (van de consumenten maar als menselijke wezens met gevoelens), de USP van het merk, de waarden en de cultuur van het bedrijf, allemaal in een maatschappelijk en marketingperspectief. Ter illustratie haalt het bureau de cases van Ethias en Triodos aan; beide merken zijn duidelijk op zoek naar empathische communicatie die de doelgroepen en samenleving kan beroeren. Duurzaamheid moet worden beleefd, ervaren en op de juiste manier doorgegeven.

Er wordt nog een aantal andere uiteenlopende voorbeelden aangehaald; ze illustreren allemaal het streven van het bureau om een echt positieve impact te verwezenlijken via het werk dat het toevertrouwd krijgt. Zo leren we in het dossier hoe Springbok “de schoonste website” gebouwd heeft voor Reynaers Aluminium (0,2 g CO2 per bezoek – en ja, ook dat wordt gemeten). De cijfers van Engie waren oorspronkelijk niet goed: voor meer dan 9 miljoen users, bijna 200.000 kwh op een jaar. De consumptie daalde drastisch na heel wat gesleutel aan de UI en UX.

Via zijn klantencases en practices maakt het bureau er een erezaak van om greenwashing te vermijden en het biedt consultancy in CSR, via audits en analyses. De structuur omvat ondertussen ook een Green Studio en een dienst voor Responsible Performance Advertising. Die omvat drie etappes: de meting van het CO2-percentage, de optimalisatie van dit cijfer (voor creatie en media) en de prioriteit aan local als het om media en publishing gaat.

De organisatie geeft ook nog positieve cijfers over zijn eigen activiteiten mee. 64 ton compensatie om koolstofneutraal te zijn, de daling van 30 naar 1g per bezoek aan de site van het bureau, maar ook de vertrouwensindex van het personeel die gestegen is tot 89% en de vertegenwoordiging van vrouwen die toenam van 33 naar 63%. Ook de omzet gaat de goede kant uit en steeg van 29 naar 47 miljoen euro de afgelopen twee jaar.

Archief / BLUE