Fr

BLUE

De centrale rol van culturele spelers om aan te zetten tot verandering, door Romain De Schauwers (MM)

Donderdag 30 Juni 2022

De centrale rol van culturele spelers om aan te zetten tot verandering, door Romain De Schauwers (MM)

Om na te denken over nieuwe manieren om burgers te benaderen over klimaatkwesties en ze aan te zetten tot actie, heeft Place To B, in samenwerking met de Franse regering, ADEME en BVA, de studie 'Des Récits et des Actes' gepubliceerd.

Bedoeling? Begrijpen hoe culturele spelers hun publiek kunnen mobiliseren om over te gaan tot concrete actie rond ecologische en maatschappelijke kwesties, nagaan wat hun verwachtingen over deze uitdagingen zijn én kijken welke ingrediënten nodig zijn om nieuwe verhalen te bedenken die hen tot actie aanzetten.

Uit de resultaten van de studie blijkt onder meer dat er een discrepantie bestaat tussen de algemene culturele werken en de ecologische, waarbij er bij laatstgenoemde vaak negatieve emoties (angst, woede, frustratie) komen kijken, terwijl het publiek vooral inspiratie, vreugde en verwondering zoekt in de populaire cultuur. Positieve verhalen maken mensen dus gelukkiger, wat hen bijgevolg aanzet om in actie te schieten.

De uitdaging bestaat er dus in om motiverende boodschappen te vinden en de studie stelt verschillende manieren voor om ze op te stellen: realistische elementen gebruiken, fictie gebruiken als een middel tot verandering, een beroep doen op alledaagse helden en ruimte laten voor verbeelding. De studie beschrijft vervolgens het belang van de vorm die een cultureel werk aanneemt voor het succes ervan. De resultaten onderstrepen de centrale rol die die de keuze van de regie speelt, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan esthetiek, korte en ritmische formaten, de gebruikte toon (humor en vrolijkheid) en de gekozen muziek.

Ten slotte wordt in de studie uitgelegd dat het verhaal ook kan worden uitgebreid naar de echte wereld, door aanvullende middelen voor te stellen om nog verder te gaan, door ruimte voor dialoog te creëren of door participatieve scenario's te co-creëren om de slagkracht van het publiek te vergroten.

Archief / BLUE