Fr

BLUE

Waarom Spa ons wil aanmoedigen om beter te drinken en beter te leven

Vrijdag 11 Maart 2022

Waarom Spa ons wil aanmoedigen om beter te drinken en beter te leven

Onze oudere lezers herinneren zich ongetwijfeld de campagne: 'Blijf zoals je bent', gemaakt door Spa, met centraal een 20m2-affiche, geïllustreerd met een zwart-wit foto van een meisje met ontbloot bovenlijf. Baseline: 'Het perfecte water'. De mythische campagne van Lowe Troost viel wereldwijd meermaals in de prijzen. In 2002 poseerde hetzelfde model op precies dezelfde manier in een nieuwe advertentie voor het merk met als baseline 'Het zuiverende water'. Die was deze keer het werk van Duval Guillaume.  

En omdat driemaal nu eenmaal scheepsrecht poseerde de ondertussen 61-jarige Linda Deplacie nogmaals voor het merk; geen spat veranderd is ze, de perfecte belichaming van 'tijdloze' zuiverheid en de nieuwe merkbelofte van Spa: 'Beter drinken. Beter leven'. Dit luik van de triptiek is te danken aan Happiness en verscheen tegelijk in België en Nederland.  

Spa wil de mensen dus aanzetten om beter te drinken om beter te leven. Een missie die rechtstreeks voortvloeit uit het DNA van het merk, dat gedefinieerd werd na een diepgaande denkoefening en een enquête door Indiville bij een duizendtal Belgen.  
Mélanie Decelle (Spadel): “Uiteindelijk is het onze bedoeling dat consumenten verder kijken dan de zuiverheid en de kwaliteit waarmee ze Spa meestal associëren”
Mélanie Decelle, marketing director van Spadel, blikt samen met ons terug op dit lange traject dat leidde tot de nieuwe purpose van het iconische Belgische mineraalwatermerk.

Wat zijn de voornaamste conclusies uit de enquête?  

De voornaamste les is dat veel Belgen voortaan gezonder willen leven, des te meer na de gezondheidscrisis: 72% van onze landgenoten hechten nog meer belang aan hun eigen gezondheid dan aan hun gezin (64%) of aan hun persoonlijke vrijheid (39%)!  

Als Belgen aan een gezonde levenswijze denken, gaat dat in de eerste plaats over een gezonde voeding (49 %), gevolgd door voldoende beweging (44 %). 'Beter drinken' daarentegen speelt een veel minder bewuste rol in het streven naar een gezondere levenswijze: slechts 7% van de Belgen associeert een gezondere levenswijze meteen met beter drinken.  

Tot slot zegt twee derde van de Belgen dat ze minder dan 1,5 liter water per dag drinken, terwijl dat het aanbevolen minimum is voor een jonge volwassene. Amper 5% van hen drinkt meer dan twee liter water per dag. 

 Hoe willen jullie de situatie veranderen?  

Zuiverheid is de kern van Spa als merk. Het is de rode draad en het DNA, en de afgelopen jaren hebben we met onze vorige creatieve partner (Darwin, nvdr) campagnes gemaakt waardoor die intrinsieke puurheid weer echt een centrale plaats in de merkidentiteit innam. Die hebben dat zeer goed gedaan, zoals blijkt uit post-tests.  

Deze versterking van de associatie met natuurlijkheid en zuiverheid was een eerste stap. Het was altijd onze bedoeling om verder te gaan. We wilden het merk echt in een meer consumentgerichte richting sturen, door opnieuw te definiëren en vast te stellen wat zuiverheid zou kunnen betekenen en de relevantie voor de consumenten boosten.  

Hoe hebben jullie die doelstelling bereikt? 

Wat we wilden doen, in samenwerking met Happiness, was een purpose vinden die ons dna rond zuiverheid en ons natuurlijk mineraalwater zou verzoenen met wat vandaag leeft bij de consumenten: zich bekommeren om gezondheid, streven naar welzijn en toch van het leven genieten.  

Consumenten weten al dat ze zoveel mogelijk moeten bewegen en gezonder moeten eten, maar zijn zich er te weinig van bewust dat ze ook beter moeten drinken, want goed leven impliceert ook een goede hydratatie. Het is bewezen: een goede hydratatie zorgt ervoor dat je je beter voelt, minder moe en minder gestresst bent.  

Vandaar onze nieuwe baseline: heel eenvoudig, maar relevant, 'Spa. Beter drinken. Beter leven'. Daarachter zitten onze vier pijlers waaruit we voortaan onze communicatie en onze content zullen putten.  

Ten eerste, 'Beter drinken. Beter leven' betekent zuiverder drinken, met natuurlijk mineraalwater waar geen menselijke interventie aan te pas komt, rechtstreeks van de bron tot bij de consument.  

Het betekent ook meer natuurlijk drinken. Dit is een van de MVO-verbintenissen van Spadel, dat zich ertoe verbindt alleen gezonde en natuurlijke producten op de markt te brengen.  

Ten derde is het een belofte en een verbintenis die ons in staat stelt ons te positioneren als DE hydratatiepartner bij uitstek, met als missie de Belgen dagelijks te motiveren om voldoende te drinken, om zich beter te voelen en gezonder te leven.  

Tot slot wil 'Beter drinken. Beter leven' meer mensen helpen om op een milieuvriendelijker manier te drinken. Zoals gezegd is Spadel een bedrijf met een bijzonder ambitieuze MVO-strategie, en dankzij deze purpose kunnen we die inbedden door uit te leggen wat we allemaal doen. Zoals het bronnendomein beschermen, met name door er een deel van de winst in te pompen. Vandaag is de biodiversiteit ter plaatse verbeterd, wat niet het geval zou zijn geweest zonder Spadel. Al deze elementen verdienen om bekend te zijn bij de consument, want ook zij onderscheiden ons merk en ons bedrijf.  

Jullie verbruiken toch heel veel plastic...  

Sinds de lancering van Spa Reine in 1971 bevat de fles 53% minder plastic, 24 gram voorvorm! En natuurlijk zullen wij onze inspanningen in die richting voortzetten. In juni lanceren wij een 'bag in box', meer bepaald een cubi van 5 liter, die een vermindering van 60% aan plastic vertegenwoordigt in vergelijking met de PET-liters. Tot slot is er ook een glazen fles beschikbaar bij alle retailers. Ons doel is om iedereen in staat te stellen op elk moment gezond water te drinken.  

Nog even terug naar jullie nieuwe status als 'hydratatiepartner'. Hoe krijgt dat concreet vorm?  

Eind maart lanceren we de online 'Beter drinken. Beter Leven' Academy. Daarmee willen we jong en oud op een positieve en interactieve manier aanmoedigen gezonder te drinken, aan de hand van een reeks kleine educatieve en onderhoudende formats, zowel video's als artikelen, gehost en geschreven door deskundigen en influencers. Alle content zal gebaseerd zijn op de vier pijlers die we besproken hebben.  

De lancering van de Academy wordt ondersteund door een eerste online video in de vorm van een microstraatinterview onder leiding van Adrien Devyver, die erop uit trok om Belgen te ontmoeten en zo te weten te komen wat beter drinken en leven voor hen betekent. De antwoorden zijn soms relevant, soms verrassend, maar bovenal grappig en ontroerend...  

Uiteindelijk, na een parcours van verschillende jaren, is het ons uiteindelijke doel dat de consumenten verder kijken dan de zuiverheid en de kwaliteit die ze gewoonlijk met het merk associëren; dat ze op een dag voor het drankrek tegen zichzelf zullen zeggen: "Ik kies ook voor Spa omdat het een merk is dat anders is, van een echt geëngageerd bedrijf dat zich bekommert om mijn welzijn, dat dingen doet voor de lokale gemeenschap en dat sterke maatschappelijke engagementen heeft om het milieu te beschermen". Dit is onze grote ambitie en wij geloven dat we deze nieuwe doelstelling, ondersteund door alle campagnes en content die Happiness in de nabije toekomst zal ontwikkelen, zullen kunnen verwezenlijken.

Archief / BLUE