Fr

BLUE

Europa beperkt wildgroei van milieuclaims

Donderdag 21 September 2023

Europa beperkt wildgroei van milieuclaims

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels die een aantal “problematische” handelspraktijken verbieden die verband houden met greenwashing en geplande veroudering.
 
In het bijzonder zullen algemene milieuclaims - zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” of “eco” - verboden worden zonder bewijs van erkende milieuprestaties om de claim te rechtvaardigen, net als claims gebaseerd op de compensatie van broeikasgasemissies en claims dat een product een neutrale, verminderde of positieve impact heeft op het milieu.
 
Hetzelfde geldt voor duurzaamheidslabels die niet gebaseerd zijn op goedgekeurde certificeringssystemen of opgesteld door overheidsinstanties, en beweringen over duurzaamheid in termen van gebruiksduur of intensiteit onder normale omstandigheden als deze niet bewezen zijn, stimulansen om verbruiksgoederen eerder dan nodig te vervangen... Lees hier meer.
 
Deze voorlopige overeenkomst zal de definitieve goedkeuring van het Parlement en de Raad nodig hebben om in werking te treden. De stemming door de Parlementsleden zal naar verwachting in november plaatsvinden.

Archief / BLUE