Fr
Close

BRANDS

Belgische overheid gemaskerd naar buiten met mortierbrigade

Maandag 4 Mei 2020

Belgische overheid gemaskerd naar buiten met mortierbrigade

Assets :


mortierbrigade heeft in samenwerking met de studio’s Volstok en Raygun een vervolg gemaakt op de campagne ‘Geef het voorbeeld. Stop het virus’. Die campagne wordt gecoördineerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en gevoerd met de FOD Volksgezondheid, alsook het Nationaal Crisiscentrum, in overleg met de gewesten en de regio’s van ons land.

In het nieuwe luik van de campagne wordt uitgelegd waarom het dragen van een masker belangrijk is, welk type masker geschikt is, hoe je het moet dragen en hoe je het moet wassen. Alles wordt toegelicht aan de hand van affiches, kortfilms en posts op de sociale media.

Archief / BRANDS