Fr
Close

BRANDS

Fred Dorsimont (Isobar): "Gedragsverandering vereist specifieke oplossingen"

Donderdag 9 April 2020

Fred Dorsimont (Isobar):

Het bericht ‘20” om je handen te wassen’ dat onlangs gepubliceerd werd in de MM e-News deed me in mijn pen klimmen. Eerst en vooral omdat ik dit soort initiatieven verwelkom. Ik had het er zelf nog over in mijn column van enkele dagen geleden: merken moeten nu meer dan ooit mensen helpen om zichzelf te helpen. Daarnaast wilde ik mijn mening delen over de gegeven voorbeelden in het artikel. Mensen ertoe aanzetten om hun handen te wassen en dit op een correcte manier te doen, is vooral een uitdaging op het vlak van gedragsverandering. Proberen om het probleem op te lossen met een communicatiecampagne – hoe creatief ook – is slechts een deel van het antwoord.
 
Vandaar enkele pistes wat betreft gedragsverandering voor merken die hun steentje willen bijdragen. Eerst en vooral moeten we eraan herinneren dat correct je handen wassen een wetenschappelijk bewezen manier is om de kans op besmetting met het virus te verminderen – met meer voordelen dan het gebruik van hydro-alcoholische gel. Het probleem is dat mensen hun handen niet correct en niet herhaaldelijk wassen.

Oplossing n°1: opvoeden
Een mogelijke oplossing zou zijn om ze op te voeden – zoals de campagne van McDonald’s die in het nieuwsbericht van MM wordt aangehaald, doet. Volgens de wetenschap werkt deze strategie echter vooral bij mensen die hun handen al vaak wassen. En minder bij de anderen...

Oplossing n°2: de directe omgeving aanpassen
De kleinste hindernis of extra inspanning maakt dat we onze handen minder of niet wassen: een gebrek aan zeep, verstrooidheid, vertraging… En een effectieve oplossing is om de directe omgeving te veranderen, meer bepaald zaken meer zichtbaar en aanwezig maken, om zo aan te sporen tot actie en het wassen van de handen.

Bijvoorbeeld: herinneringsberichten aan deurklinken hangen; doekjes of flessen hydro-alcoholische gel op verschillende plaatsen in het huis plaatsen, alsook in de zakken van jassen of tassen; het alarm op je mobiele telefoon als herinnering zetten gedurende de dag.

Oplossing n°3: het wassen van de handen koppelen aan bestaand gedrag
Een effectieve gedragsverandering teweegbrengen is gemakkelijker als ze een gewoonte wordt. Een manier om dit te bereiken is het wassen van de handen koppelen aan bestaande gewoontes. Bijvoorbeeld aan een bekend deuntje, zoals de Britse regering heeft gedaan met ‘Happy Birthday’ (deze strategie werkt automatisch omdat mensen dit liedje vanbuiten kennen); een gelegenheid, zoals wanneer je thuiskomt van de supermarkt (ik kom thuis, ik was mijn handen); een specifieke actie zoals een niesbui (ik snuit mijn neus, ik was mijn handen); of een moment zoals etenstijd (ik eet, ik was mijn handen), enz.
 
Er bestaan andere oplossingen en merken die mensen willen helpen om zichzelf te helpen, krijgen daar de kans toe. Maar het succes hangt af van het begrijpen van de goeie gedragshefbomen die er gebruikt worden.

Archief / BRANDS