Fr

TRAINING&BOOKS

Augmented intelligence: de toekomst van de werkvloer, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

Donderdag 16 Maart 2023

Augmented intelligence: de toekomst van de werkvloer, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

SXSW blijft magisch als elk jaar. Je loopt van de presentatie naar de andere, duikt in een workshop, interviewt sprekers en denkers, debatteert, luistert, … Het is verfrissend en verrijkend voor mijn nieuwsgierige brein. Eén ding is in ieder geval zeker: de utopische stemmen klinken luider dan de dystopische. De energie is overal voelbaar. We hebben ons lot in eigen handen en we beschikken over de technologie om min of meer te doen wat we willen, als we tenminste de beste keuzes maken en als we kiezen voor de juiste mensen in onze levens, in ons bedrijf en in onze respectieve landen.

Geen schrik in het donker

Als technologieliefhebber doet het me goed om te zien dat de overbodige kloof tussen kunstmatige intelligentie en wij als mensen wordt overbrugd. Er is geen strijd bezig tussen onze menselijke en die kunstmatige breinen. We hebben allemaal veel te veel slechte Hollywood-films gezien en onze verbeelding slaat op hol als we AI beschouwen als een of andere superkrachtige robot, gestuurd om ons te onderwerpen. Belachelijk.

Natuurlijk zijn mensen bang voor verandering: we zijn gehecht aan onze oude gewoonten en vrezen het onbekende, het donker, de vooruitgang, nieuwe manieren om dingen te doen. Als je de vinger aan de pols houdt op SXSW, lijdt het geen twijfel: de trein van verandering komt eraan, razendsnel, en hij is niet van plan te vertragen. Integendeel, hij schakelt nog een versnelling hoger.

Leven. Werken. Evenwicht zoeken.

Terwijl we blijven proberen de juiste koers te vinden in deze steeds veranderende wereld, is de toekomst van arbeid en werk almaar belangrijker geworden. Tim Ferriss, de Amerikaanse ondernemer, investeerder, podcaster, lifestyle-goeroe en auteur van het beroemde boek ‘The 4-Hour Workweek’, benadrukte net als Chris Hyams, de CEO van jobzoekplatform Indeed (en talloze andere sprekers met hen) dat zowel bedrijven als particulieren moeten leren surfen op deze steeds snellere technologische golf.

De coronapandemie heeft niet alleen geleid tot disruptieve technologieën en diepgaande culturele veranderingen, maar ook tot aanzienlijke veranderingen op de arbeidsmarkt. Terwijl discussies over de toekomst van arbeid zich blijven concentreren op futuristische technologieën, is het een feit dat die toekomst al begonnen is. Kijk naar ontwrichtende innovaties en trends zoals gerobotiseerde procesautomatisering, robots, generatieve kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde productielijnen, autonoom administratiebeheer, zelfrijdende auto’s, werken op afstand en platformisering, om nog maar te zwijgen van de parallelle inflatie en recessie: het zijn allemaal factoren met een impact op mensen en hun jobs.

Chris Hyams had het over het belang van communicatie rond deze verandering, de creatie van een open cultuur en prioriteit voor respect, inclusie en eerlijkheid op de werkplek. Disruptieve innovatie moet worden afgewogen tegen een voortdurende dialoog op verschillende niveaus van de organisatie: dit is essentieel om de impact van verandering op alle werknemers en medewerkers te verzachten.
De grote bewustwording

Chris Hyams benadrukte verder dat het cruciaal is om rekening te houden met de menselijke factor bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologische hulpmiddelen. Hij moedigde CTO’s dan ook aan om goede communicatiemensen en psychologen in hun teams te integreren. De geeks raadde hij aan om regelmatig te putten uit filosofie, geschiedenis en zelfs poëzie om tot een meer algemeen beeld te komen van de morele en maatschappelijke impact van technologieën.

En de spreker vertelde ook over de grote bewustwording, de ‘big quit’, waarbij werknemers op zoek gaan naar nieuwe professionele kansen die beter aansluiten bij hun waarden en prioriteiten. De pandemie heeft de prioriteiten door elkaar geschud en bedrijven moeten zich daaraan aanpassen.

Nieuw rollen voor media en marketing

De nieuwe horizonten gaan gepaard met nieuwe rollen voor media en marketing. Die waren tot dusver altijd naar buiten gericht, aangedreven door de verkoop (van producten of ideeën) en het aanbod van bedrijven. Dat verandert nu. Er is meer behoefte aan introspectieve communicatie en marketing, ondersteund door media data science, om zo een cultuur van verandering en dialoog te stimuleren. Er moet meer aandacht zijn voor het waarom, om zo interne en externe doelgroepen een duidelijk pad te tonen.

Augmented intelligence

‘Augmented intelligence’ is een van die nieuwe termen die me wel bevallen, omdat hij mens en AI niet meer naast elkaar zet, maar de ‘verenigende’ aard van beide in de verf zet en de intimiteit tussen mensen en geavanceerde technologieën toont (geef toe: je smartphone is je beste vriend). In die logica zullen de AI-systemen van morgen vooral dienen om menselijke intelligentie te verbeteren en te ondersteunen, in plaats van ze te vervangen. Het belangrijkste doel van augmented intelligence is het verbeteren van menselijke besluitvorming, probleemoplossing en algemene cognitieve vaardigheden. Dat zal uiteraard een impact hebben op de werkomgeving.

Werken morgen

De coronapandemie heeft de manier waarop we werken veranderd, waardoor de werkvloer, het arbeidsethos en de bredere ervaring van werknemers allemaal in vraag gesteld worden. Naarmate bedrijven zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit, komt de focus steeds meer te liggen op de Digital Employee Experience (DEX), de globale ervaring van werknemers, dus alle digitale interacties die ze hebben met hun organisatie, klanten en collega's. Augmented Intelligence, een benadering die de menselijke intelligentie tracht te verbeteren door samenwerking met kunstmatige-intelligentiesystemen, zal een cruciale rol spelen bij het vormgeven van onze nieuwe manier van werken.
Faciliteren, verbeteren, personaliseren

Uit de verschillende SXSW-sessies distilleer ik drie gebieden waar augmented intelligence een sleutelrol zal spelen:

Ten eerste: ze zal samenwerking op afstand faciliteren. AI-driven tools kunnen helpen de kloof te overbruggen tussen teamleden die op afstand en face-to-face werken, om soepele communicatie, goed projectbeheer en gemakkelijkere kennisuitwisseling mogelijk te maken. De tools voor videoconferenties en presentatieplatforms in de Metaverse zijn slechts enkele voorbeelden. Dit eerste element is cruciaal, omdat het werknemers meer vrijheid geeft om te kiezen waar en zelfs wanneer ze werken. Dit is een essentieel punt voor de balans tussen werk en privé.

Ten tweede: de productiviteit verbeteren. Generatieve AI (ChatGPT-4 is net gelanceerd), virtuele assistenten, gerobotiseerde procesautomatisering, AI-taakautomatisering en generatieve codering kunnen werknemers helpen hun dagelijkse taken efficiënter te beheren, waardoor ze zich kunnen concentreren op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Dit element is cruciaal voor de werkgever. De werknemer meer vrijheid geven om op afstand te werken mag de productiviteit niet veranderen. Augmented intelligence helpt de ROI, marges en winst te verhogen. Cool.

Last but not least: de werkvloer personaliseren. Op AI gebaseerde algoritmen kunnen de gewoonten en voorkeuren van mensen analyseren om digitale werkruimten te scheppen die de focus en productiviteit van werknemers verbeteren. En tegelijkertijd impasses, bronnen van irritatie en overbodige handelingen vermijden door een omgeving op maat te creëren waarin de medewerker zich kan ontplooien.
Focus op de globale werknemerservaring

Augmented intelligence heeft een aanzienlijke impact op de Digital Employee Experience, omdat ze werknemers intelligente tools biedt die hun natuurlijke cognitieve vermogens versterken.

Door AI aangedreven systemen stroomlijnen, personaliseren en automatiseren het integratieproces, wat een vlotte en boeiende introductie van nieuwe werknemers in de organisatie bevordert. Augmented intelligence kan ook bijdragen aan continu leren door gepersonaliseerde trainingstips te geven, verbeterpunten voor vaardigheden te identificeren en realtime feedback over prestaties te geven.

Analyse- en beslissingsondersteunende systemen kunnen werknemers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen door relevante inzichten, voorspellingen en aanbevelingen te bieden op basis van grote datasets. Dit is een essentieel aspect in de transitie naar een data-driven samenleving.

Communicatie, communicatie, communicatie

Bedrijven moeten zich snel aanpassen aan een nieuwe manier van werken die de nadruk legt op digitale interacties, het welzijn van werknemers en ethische overwegingen. Augmented intelligence kan een centrale rol spelen in deze transformatie en biedt de tools en ondersteuning die nodig zijn om een motiverende, efficiënte en inclusieve werkomgeving te creëren die werknemers in staat stelt succesvol te zijn.

Om dat potentieel te benutten zijn doordachte communicatie en goed onderhandelde verandering noodzakelijk.

Archief / TRAINING&BOOKS