Fr

TRAINING&BOOKS

Thomas More Hogeschool lanceert ZooMedia

Woensdag 30 November 2022

Het Belgische medialandschap heeft er een content-en experienceplatform bij. Dat is te danken aan Thomas More Hogeschool en de studenten uit al diens Nederlandstalige en Engelstalige mediaopleidingen. Concreet is ZooMedia een publiek project met een enkele merkidentiteit; het omvat een website, sociale media (TikTok, YouTube, Instagram), maar ook live radio en tv, alsook diverse vormen van content.

Op het menu alle mogelijke onderwerpen die een centrale rol spelen in de leefwereld van de jonge makers. De komende maanden worden tal van nieuwe formats ontwikkeld die later te zien zullen zijn.

Aldus wil de school haar studenten bovendien in staat stellen toe te passen wat ze leren: media-design, journalistieke en communicatieve skills, media en entertainment, radio- en tv-productie, en digitale knowhow. Met ZooMedia beschikken de mediastudenten over een open forum waarop ze hun creativiteit en talent tonen aan een breed publiek.

Archief / TRAINING&BOOKS