Fr

TRAINING&BOOKS

Hugues Rey (BMMA): "De opleiding tot Executive Master in Digital Marketing & Communication heeft geen equivalent in België"

Vrijdag 22 September 2023

Hugues Rey (BMMA):

De nieuwe editie van de Executive Master in Digital Marketing and Communication die de Solvay Business School organiseert in samenwerking met de BMMA, vindt plaats van januari tot juni 2024. Het programma is gespreid over 17 dagen, verdeeld over negen modules, en wordt verzekerd door docenten van de school en specialisten uit de sector.

We keerden terug naar de ULB om erover te praten met de twee breinen achter het programma, Hugues Rey (CEO van Havas Belgium, voorzitter van de BMMA en van de UMA, maar ook docent bij Solvay) en Philippe Biltiau (zelf voormalig voorzitter van de BMMA en academisch directeur van het programma).

Wat onderscheidt deze nieuwe editie van de Executive Master in Digital Marketing & Communication van de voorgaande?

Hugues Rey: In de afgelopen 30 jaar zijn er natuurlijk enkele fundamentele veranderingen geweest, zoals de switch van ’s avonds naar overdag en de verregaande digitalisering, maar de constante is dat elke nieuwe editie focust op de meest recente ontwikkelingen in onze branche. Bovenal is het nu een marketingopleiding gericht op een digitale wereld. Met een hoog niveau van toegepaste strategie. Er bestaat geen andere vergelijkbare cursus in België.
Philippe Biltiau: Een ander uniek kenmerk van ons programma is de mix tussen externe specialisten, die hun professionele ervaring komen delen, en universitaire docenten die mee zijn met het recentste onderzoek en die ook een heel concrete link hebben met marketing. Ik denk dan aan iemand als Virginie Bruneau, die meewerkt aan het onderzoek van de FOD Economie.

Bovendien is dit de eerste keer dat het programma in een enkel semester wordt gegeven.
Dat betekent twee lesdagen per maand, op 20 actieve dagen, plus het schrijven van een rapport. Voor mensen met een job is dat behoorlijk intensief. We geven lessen doordeweeks en op zaterdag, die gereserveerd is voor een derde van het programma.

We hebben alles in één semester samengebald om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van bedrijven, die soms aarzelen om een leidinggevende in te schrijven voor een programma van een jaar, omdat ze bang zijn dat de persoon in de loop van de cursus vertrekt terwijl hij een opleiding volgt op hun kosten...

Hugues Rey: Het is een investering van de student en van het bedrijf dat over de inschrijving beslist. De opleiding stelt de deelnemers in staat om binnen hun organisatie vooruitgang te boeken op het gebied van management, om te leren dialogeren op het hoogste niveau, om hun onderwerp goed te kennen, maar ook om het belang ervan uit te kunnen leggen. Er worden onder andere twee dagen gewijd aan waarde en prijsstelling. Dit is essentieel omdat het invloed heeft op de omzet. De cursus benadrukt marketing als een van de belangrijkste instrumenten van het bedrijf.

We slaan een brug naar de BMMA, de enige vereniging die marketing en management met elkaar verbindt. Dit soort samenwerking tussen een beroepsvereniging en een universiteit is vrij zeldzaam. Het is zelfs uniek in België.

Wat is er nieuw aan deze editie?

We integreren een nieuwe module van een dag die gewijd is aan duurzame ontwikkeling. Die wordt gegeven door Nicolas Lambert, ondertussen een van de referenties op dat vlak in ons land. Dan is er natuurlijk kunstmatige intelligentie. Wij waren vijf jaar geleden de eerste met een speciale module die we nu aan het ontwikkelen zijn tot iets pragmatisch. We wijden een halve dag – die ik leid - aan voorbeelden die de evolutie van technologieën duidelijk aantonen. De andere helft wordt gegeven door David Grünewald (ex-bureaubaas, onder andere van Havas, die net Plug into.ai heeft gelanceerd, nvdr). Hij zal het hebben over 'no code' en generatieve kunstmatige intelligentie.

Kun je iets meer vertellen over de lesmethode?

Die is specifiek voor elke docent, maar laat systematisch veel ruimte voor voorbeelden. En we proberen de deelnemers te laten samenwerken via oefeningen en sleutelmomenten, zoals in de communicatiemodule, waar we hun vragen een campagne te ontwerpen... De cyclus eindigt met een tweedaagse 'markathon' waarbij bedrijven hun problemen komen voorstellen en de studenten samen een vaardigheidstest afleggen op basis van deze echte cases.

Hoe worden de docenten die niet van Solvay komen gekozen?

Naast de uitstekende docenten van Solvay hebben we echte praktijkmensen nodig. De moduleleiders maken de uiteindelijke keuze, maar Philippe en ik doen het grootste deel van de casting en de voorstellen. De lijst staat vol met bekende namen, die je kunt ontdekken op onze website... De vereiste kwaliteiten zijn uiteraard de vakkennis en vooral de praktijk, maar ook aanleg om les te geven, wat niet eenvoudig is.

Philippe Billtiau: Omdat we er voortdurend naar streven om het programma te verbeteren, worden de docenten van elke module geëvalueerd door de deelnemers, niet alleen de interne docenten maar ook hun externe collega’s.

Hugues Rey: We willen dat het programma meegroeit met de sector. We hebben het gehad over AI en duurzaamheid... Deze onderwerpen worden essentieel: we moeten ze dus integreren en de juiste docent vinden. We hebben het over data sinds 2013 en dat onderwerp is nu goed geïntegreerd, maar we moeten toegeven dat we daarvoor onze weg hebben moeten zoeken: we moesten de juiste invalshoek vinden, de balans tussen marketing en het gebruik van data, en verschillende tests doorvoeren.

Wat is het typische profiel van de deelnemers?

Philippe Biltiau: Vaak zijn het mensen die al een jaar of tien werken en gemiddeld ongeveer 35 jaar oud zijn. Het zijn meestal managers die ingeschreven worden door hun bedrijf. Er zijn ook enkele zelfstandigen. Ongeveer 40% is Nederlandstalig en 60% Franstalig, en bijna een derde van de deelnemers is internationaal (ter herinnering, het programma wordt in het Engels gegeven, nvdr).

Een van de sterke punten van deze cursus is dus de diverse achtergrond en de professionele ervaring van de deelnemers. Dit verrijkt de debatten, omdat alle deelnemers andere bekommernissen hebben. Als ze aan het einde van de cursus bevraagd worden over hun ervaring, benadrukken ze systematisch de waarde van discussies met hun collega's in de aula.

We beperken ons tot 30 personen per module, zodat aan het einde van de dag iedereen de vragen heeft kunnen stellen die hem of haar interesseren. Elk jaar zijn we met 25 tot 30 personen.

En de prijs?

Hugues Rey: Die is heel redelijk - 7.700 euro en 6.500 euro voor de early birds. Het is de belangrijkste executive marketingopleiding in België. En de Solvay Business School blijft een benchmark. Op het vlak van opleiding in het algemeen staat ze in de top 60 van 's werelds beste opleidingsprogramma's voor handelsingenieurs.

Philippe Biltiau: Een belangrijk element dat de waarde van het programma onderstreept, is dat de titel van Executive Master in Digital Marketing & Communication alleen wordt toegekend als de deelnemers 85% van de cursusdagen hebben bijgewoond en een verslag van ongeveer dertig pagina’s hebben ingediend dat gevalideerd werd door ten minste twee docenten. Dat impliceert een echte inspanning. En we weten dat recruiters het programma waarderen vanwege de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Hugues, nog even iets over de BMMA … Wat zijn de projecten op korte termijn?

We willen nog pragmatischer zijn. We zijn bezig om onze lunches, die vroeger een referentie waren, maar niet meer aansluiten bij de huidige trend, om te vormen tot praktische avonden. Wat we in juni deden, is een goed voorbeeld: we brachten de deelnemers samen bij de codeerschool 19 samen en gedurende twee uur leerden ze coderen. We gaan iets soortgelijks aanbieden voor kunstmatige intelligentie, met een breder project dat we ‘AI in actie’ gedoopt hebben. Via deze activiteiten willen we mensen ook opnieuw met elkaar in contact brengen, ze helpen hun netwerken opnieuw op te bouwen, omdat we geloven dat daar vraag naar is.

We hebben ook de Raad van Bestuur verjongd en geluisterd naar wat mensen onder de 30 zeggen. De meesten van hen voelen zich niet aangesproken door de evenementen op de markt en wij gaan proberen daarop in te spelen. Binnenkort organiseren we een evenement waar een dertigtal jonge talenten op marketingproblematieken zullen werken, en we zijn op zoek naar adverteerders die ons willen helpen.

Tot slot zijn we van mening dat er een gebrek is aan platforms waar technologische initiatieven zich kunnen uiten. Vorig jaar hebben we een initiatief gelanceerd waarmee bedrijven uit de sector zichzelf kunnen presenteren via 15’-spots. De vraag is reëel, er zijn heel veel technologische oplossingen, adverteerders en bureaus die niet altijd helemaal mee zijn. het is een markt die veel contacten nodig heeft. Dat is allemaal heel complementair bij wat jullie doen met jullie MM Tech-platform.

Archief / TRAINING&BOOKS