Fr

TRAINING&BOOKS

MM Tech Club #8: AI for Marketing

Donderdag 19 Oktober 2023

MM Tech Club #8: AI for Marketing

In minder dan een jaar tijd heeft AI een centrale plaats verworven in het marcom ecosysteem. Het speelt een (hoofd)rol in elke tool, van content creatie - tekst, beeld, video - tot AdTech en MarTech, en dringt ook door tot de definitie van marketingstrategieën en reclamecreatie.

Dus is AI gewoon een hype of staan we voor een paradigmaverschuiving?

We nodigden Jonathan Wuurman (VP Marketing, Actito), Denis Ghys (Chief Strategy Officer, Wunderman Thompson Benelux) en Aline Lemaire (Marketing Director BeNeLux, The Coca-Cola Company) uit om deze kwestie te bespreken met Alain Heureux.

Vanuit hun positie in het ecosysteem zullen ze hun ervaringen delen en van gedachten wisselen over hoe deze revolutie best kan worden benut in de dagelijkse praktijk, terwijl de vooruitzichten voor de toekomst worden geschetst.

Zorg dat je er ook bent op deze editie van de MMTech Club op dinsdag 7 november om 18u in The Merode.

Archief / TRAINING&BOOKS