Fr

TRAINING&BOOKS

EACA en The Effectiveness Partnership herdefiniëren creativiteit

Woensdag 30 November 2022

De European Association of Communication Agencies, voorgezeten door Christian de la Villuchet (Havas), en meer bepaald haar Knowledge Center rond de winnaars van de Effie Awards Europe georganiseerd door de EACA, stelt dat de huidige definities van creativiteit te eng zijn en stelt vier nieuwe definities voor die de doeltreffendheid moeten bevorderen.
 
Deze worden toegelicht in de whitepaper ‘Crossing the chasm’, dat gebaseerd is op een studie van The Effectiveness Partnership waarin gegevens van Effie Awards Europe winnaars van 2009 tot 2022 zijn geanalyseerd.
 
Voortaan hebben we het over Persuasive Creativity, Fame-Building Creativity, Experential Creativity en Market-Building Creativity.
 
De eerste is rationeel, informatief en overtuigend en creëert een duidelijke toegevoegde waarde voor de merken en aanzienlijke verkoopeffecten op korte termijn.
 
Onder merkopbouwende creativiteit wordt verstaan: een brede, emotionele, memorabele en sociale aanpak die de penetratie bevordert.
 
Experientiële creativiteit gaat over het bouwen van op technologie gebaseerde merkecosystemen die mensen op het juiste moment, op de juiste plaats en op nieuwe manieren betrekken.
 
Dit laatste heeft tot doel nieuw gedrag te creëren en/of nieuw publiek te activeren. Dit is degene die het meeste effect heeft op de lange termijn.
 
Meer info hier.

Archief / TRAINING&BOOKS