Fr

TRAINING&BOOKS

Never Quit!, door Thierry Brynaert (Wavemaker)

Zaterdag 3 December 2022

Never Quit!, door Thierry Brynaert (Wavemaker)

Tijdens de laatste Inspiratiesessie die Wavemaker Belgium dit jaar organiseerde, legt John John Dohmen, aanvoerder van de Red Lions, aan de teams van GroupM uit hoe je van een team van sterren in een sterrenteam.
Olympisch kampioen John John Dohmen was te gast bij Wavemaker voor de laatste inspiratiesessie van het bureau.

De kapitein van de Red Lions sprak over de vele parallellen tussen zijn sport, hockey, en de zakenwereld. Hoewel de nauwe banden tussen deze twee werelden welbekend zijn, onderscheidt John John zich vooral van de honderden artikelen die reeds over dit onderwerp zijn verschenen, door een praktische aanpak te delen die gebaseerd is op de methodologie die door het nationale hockeyteam is toegepast en die hen in staat heeft gesteld de wereldtop te bereiken.

Deze methodologie is gebaseerd op drie pijlers:

Eerst en vooral is er de noodzaak om een gemeenschappelijk doel na te streven. Zowel in een sportteam als een onderneming moeten de leden in dezelfde richting kijken. Dit is een eenvoudige maar belangrijke sleutel tot de goede werking van een onderneming, maar helaas kunnen te weinig ondernemingen zich erop beroepen dat zij een duidelijke lijn hebben die door alle niveaus van de organisatie wordt begrepen. De totale betrokkenheid van de werknemers bij het project van de onderneming en de vereiste inspanningen en/of veranderingen zullen immers worden gezien als een "middel" om te komen tot een "doel" waarvan zij integraal deel uitmaken en waarvan zij uiteindelijk de architecten zijn.

Ten tweede is er de noodzaak om scenario's voor te bereiden om te kunnen anticiperen op mogelijke tegenslagen. Tegenwoordig kan dit worden gecatalogeerd onder risicobeheer. Welke ondernemingen hebben geanticipeerd op de financiële crisis van 2008, de Covid-19-crisis of hebben daadwerkelijk scenario's voorbereid voor de huidige energiecrisis? Deze scenario's zijn essentieel en stellen ons in staat beter te reageren wanneer het geanticipeerde zich echt voordoet. Neurowetenschappelijke theorieën leren ons ook dat onze hersenen een anticipatiemachine zijn, wat zou verklaren waarom we dromen (soms met vergezochte scenario's) van situaties die nog niet hebben plaatsgevonden (sollicitatiegesprek, presentatie aan de directeur, enz.).

Derde pijler tot slot is de noodzaak om duidelijke rollen tussen elk teamlid te definiëren en deze te begrijpen. Is het niet zo dat we tegenwoordig in onze ondernemingen al te veel 'hybride', 'multi-task' of 'multi-skilled' profielen hebben. Net zoals de rol van een keeper niet is om doelpunten te maken, moeten de rollen duidelijk worden afgebakend om correct en kalm te kunnen reageren wanneer zich een scenario voordoet om ons gemeenschappelijke doel te bereiken. Dat was waarom onze nationale ploeg van een “team van sterren” naar een “sterrenteam” kon evolueren.

Naast de methodologie deelde hij ook enkele van de praktijken waarmee het nationale team de vele tegenslagen die het tijdens zijn opmars heeft gekend, te boven is gekomen. Na hun grote nederlaag tegen Duitsland in 2015, besloten ze van omgeving te veranderen door op zoek te gaan naar een nieuw trainingsveld, deze plek te verfraaien met nuttige dingen voor het welzijn van de spelers waardoor ze met plezier komen trainen, zelfs als de zin om te trainen ontbreekt.

En natuurlijk om de samenhang van het team te bevorderen, wat voelbaar is op het veld. "Meer nog dan talent, is het de samenhang die telt, anders had PSG de Champions League al gewonnen", zei de aanvoerder van de Red Lions op de vraag of ze met een team dat alleen uit de beste spelers bestaat kunnen winnen.

Hij deelde ook met ons de groeiende verwachtingen van het publiek en de journalisten, en dus de druk die de klim naar de top met zich meebrengt. De speler van de nationale ploeg benadrukte het belang van het gemeenschappelijke doel "Ik weet waarom ik het doe" en het belang van begeleiding om het niet allemaal alleen te moeten dragen, en benadrukte het belang van de hiërarchie, die hij als een echte steun ziet.

Zoals John John zei: "Het is niet erg om een kortetermijndoel te missen, zolang je het langetermijndoel maar bereikt". 
Hij vertelde ons ook wat hem demotiveert: (1) routine, het elke dag opnieuw herhalen van hetzelfde, weer of geen weer, (2) gebrek aan erkenning, als je aan de top staat wordt het normaal bevonden dat je daar staat maar het is opmerkelijk als je niet aan de top staat, en tenslotte (3) uitblijvende resultaten, een echte demotivator. Nogmaals, drie bronnen van demotivatie die vaak voorkomen in het bedrijfsleven.

Tot slot wilde de wereldster ons een serieuze levensles leren: NEVER QUIT. Hij eindigde zijn toespraak door met alle Wavemaker medewerkers te delen dat om een 'Sterrenteam' te zijn je performant, eerlijk en eensgezind moet zijn.

De inspiratiesessie van Wavemaker werd afgesloten met de presentatie en toepassing van de KISS-methode, gepresenteerd door Luc Blondiau, verantwoordelijke voor Talent Development, onder andere van de Red Lions. Het doel van deze methode is het bevorderen van een feedbackcultuur in 4 stappen met een duidelijk doel: feedback moet constructief zijn of niet zijn:

Keep: wat we eerder hebben gedaan en zijn blijven doen
Increase: wat ik vanaf morgen meer ga doen
Start: Wat ik ga doen dat ik voorheen niet deed.
Stop: Wat ik niet meer zal doen

Archief / TRAINING&BOOKS