Fr

TRAINING&BOOKS

Als je tegen mensenhandel bent, zou je ook tegen handel in mensengegevens moeten zijn, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

Woensdag 17 Maart 2021

Als je tegen mensenhandel bent, zou je ook tegen handel in mensengegevens moeten zijn, door Danny Devriendt (MD, IPG/Dynamics)

OK, wellicht heb ik na zo’n titel je volle aandacht? Dat is te danken aan het talent van Baratunde Thurston, een spitante, grappige zwarte activist die zich kenner van heel wat onderwerpen mag noemen. Het is een man van een ontegensprekelijke elegantie, gezegend met een onverbiddelijke geest als hij zijn favoriete wapens bovenhaalt: de feiten, gehuld in een laagje ironie en vitriool.
 
Baratunde Thurston gelooft rotsvast in de inclusieve macht van de burgers, in de collectieve kracht van mensen die op vreedzame, maar vastberaden wijze stelling nemen voor alles wat eerlijk en goed is. Zijn boodschap aan de media-, marketing- en communicatiespecialisten, maar ook aan bedrijfsleiders groot en klein, levert hij met stijl, enthousiasme en een snuifje pathos, zodat ze keihard binnenkomt.
 
Zwart zijn
 
Baratunde Thurston was een van de sterredacteurs van het satirische magazine The Onion. Hij onderscheidde zich al snel door zijn talent om zijn standpunten uit te dragen in harde en complexe gesprekken. Zijn uitgebreide kennis van een hele reeks maatschappelijke, historische, maatschappelijke, economische en technische onderwerpen past perfect bij zijn positieve houding en de mix van humor, intrigerende diepgang en authentiek medeleven die zijn persoonlijkheid kenmerkt.
 
Hij was de raadgever van Obama, producer bij de Daily Show en schreef een schitterend werk onder de titel ‘How to be black’. Daarin ontleedt hij nauwgezet het rassenbeleid in Amerika. Als Europese blanke man van middelbare leeftijd werd ik tijdens het lezen van dit boek van mijn sokken geblazen. Baratunde Thurston werd genomineerd voor de Emmy Awards en presenteert zijn podcast ‘How to citizen with Baratunde’. Dit jaar kreeg hij een Social Impact Award voor zijn engagement.
 
Dag negativisme
 
Baratunde Thurston heeft het gehad met de massa’s grotendeels negatieve boodschappen die hij kreeg iedere keer er iets gebeurde: berichten van zijn vrienden, zijn blanke vrienden, de media. De berichten waren volgens hem te sterk gericht op passief negativisme. De aandacht lag te veel bij de problemen in de wereld. Hij is ervan overtuigd dat die alleen maar groter en ernstiger worden, als we ons beperken tot ze te aanschouwen, ze langs alle kanten te bekijken en ze allerlei proporties te laten aannemen. Hij stelt een flagrant gebrek aan aandacht vast voor mensen die wel proberen deze problemen te verlichten of aan te pakken. Problemen gewoon identificeren en daarna gaan zitten wachten tot er iets gebeurt, is deprimerend en ondermijnend. Hij vindt dat vermoeiend, nutteloos, uitputtend en echt triest.
 
Burgerschap in vier etappes
 
Baratunde Thurston beschouwt burgerschap als een actie. Die begint bij jezelf en deint dan uit. Het doet me denken aan een gesprek met Nicolas Faret, chief digital officer van Randstand Groep Frankrijk: “Er is geen betere manier om de wereld daadwerkelijk te veranderen dan bij jezelf te beginnen, door de best mogelijke leader te zijn. Door keuzemogelijkheden en kansen te bieden. Door mensen zich te laten ontplooien. Door te tonen dat hun daden van tel zijn, voor het team, het bedrijf en zelfs – waarom niet – voor de wereld. Verandering begint bij jezelf. Dat is onze verantwoordelijkheid.”
 
Baratunde Thurston identificeert vier duidelijke etappes in de actie.
 
Een. Kom uit je bed en je comfortzone, neem stelling en participeer. Neem de dingen in handen. Leg gewicht in de schaal en maak het verschil. Veranderen is een actief proces, je brengt dingen in beweging.
 
Twee. Investeer in de mensen rondom je. Bouw vertrouwensrelaties. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: alleen zal het niet lukken, je hebt een familie, een team, een gemeenschap nodig. Je inspireert en leidt door het voorbeeld dat je geeft. Je kunt niet zonder de broze relationele oefening die dingen samen beleven, bewerkstelligen en activeren nu eenmaal is. Het is een kwestie van vertrouwen en de wil om dingen samen te veranderen: zij aan zij, in dezelfde richting, aan hetzelfde zeel.
 
Drie. Win, grijp en ontdek je macht, als individu en als groep. Begrijp je macht en wat ze kan veranderen als je ze gebruikt. In goede en slechte zin. Schaam je er niet voor, maar gebruik ze optimaal, perfect, slim en met je hart.
 
Vier. Concentreer je op de elementen die tellen voor het merendeel en niet voor een minderheid. Pas aan, creëer en verander voor het goed van de meerderheid en niet van een paar enkelingen. Thurston wil het woord ‘macht’ ontdoen van zijn lading en mensen sensibiliseren voor zijn betekenis en zijn gebruik. Thurston wil dat collectieve macht geïdentificeerd wordt door individuele actie, door het woord ‘burger’ te herinterpreteren en er een actief woord van te maken: een oproep tot burgeractie die iedereen kan en zou moeten horen.
 
En jij? Wat ga jij doen?
 
Baratunde Thurston had het over racisme, opstand en digitale uitbuiting. Hij vraagt merken en bedrijven hun collectieve macht als spelers in het maatschappelijke veld te grijpen en uit te oefenen. Bedrijven en merken moeten investeren in een brede waaier personen met de meest diverse profielen en op alle niveaus: aan de top en aan de basis en doorheen de hele organisatie. Ze moeten verder kijken dan de producten die ze aanbieden. Wat vertegenwoordigen ze? Waarom tellen ze mee? Hoe gaan ze het verschil maken? Voor welke zaak? Ze moeten investeren in plaatsen die verwaarloosd werden. Er moeten nieuwe manieren van zakendoen bedacht worden. Slimmere rekrutering moet worden aangemoedigd. Verhalen die er toe doen moeten verteld worden: macht moet worden gebruikt om het goede te doen.
 
Je bent je dromen
 
Baratunde Thurston benadrukte hoe belangrijk het is om onze dromen, onze creativiteit en onze verbeelding te gebruiken om een betere samenleving te scheppen. We leven in een wereld van illusies, we moeten een betere versie creëren: “SXSW is niet echt, het is een illusie. Geld, de centrale banken, dat is allemaal reëel omdat we erin geloven. Dat is wat het reëel maakt: ons geloof. Zonder dat is er niets. Als marketingexperts, creators en community builders produceren we heel de tijd realiteiten, dus kunnen we er net zo goed een nieuwe scheppen die iedereen ten goede komt en niet enkel een minderheid.”
 
Dat impliceert stelling nemen en trouw zijn aan je waarden: “Als je tegen mensenhandel bent, zou je ook tegen de handel in menselijke data moeten zijn. Het internet is niet uitgevonden om gecontroleerd te worden door een handvol bedrijven. Bedrijven die niets zijn zonder onze gegevens trouwens.”
 
Thurston wil dat de “machthebbers” hun macht gebruiken om goed te doen. “Individuele keuzes, teamkeuzes, groepskeuzes,… keuze na keuze zullen we er als samenleving in slagen om een sterkere en diepgaandere verandering teweeg te brengen. Een betere ik is gelijk aan een betere ons. Daar begint het mee.”
 
En jij?
 
Photo by Mathieu Young

Archief / TRAINING&BOOKS