Fr


Close

TRAINING&BOOKS

Creative Belgium en YIN United coachen de sector in inclusief leiderschap als innovatietool

Zondag 22 November 2020

Creative Belgium en YIN United coachen de sector in inclusief leiderschap als innovatietool

Uit het Voices of our industry onderzoek van Creative Belgium vorig jaar bleek dat zowel inclusiviteit als diversiteit en het stressniveau bij de Belgische bureaus beter zouden kunnen. Daarom start de vereniging tailormade coaching sessies die daar verandering in moeten brengen. Die worden georganiseerd in samenwerking met het nieuwe YIN United. Oprichtsters Emily Rammant en Liesbeth Dillen geven tekst en uitleg over de plannen in het gezelschap van Isabel Van den Broeck, MD van Creative Belgium.

Isabel, misschien kun je eerst even vertellen waarom Creative Belgium een reeks coaching sessies organiseert rond thema’s als deze?

IVDB:
Uit het onderzoek dat we exact een jaar geleden voerden bij 117 bureaus, bleek dat onze sector nog steeds onvoldoende inclusief is. Niet alleen wat gender betreft, maar ook op het vlak van afkomst, geaardheid, leeftijd en persoonlijkheid. En omdat gebrek aan inclusie – en dus diverser denken - de groei en de vernieuwing belemmert, start Creative Belgium in 2021 met coaching en training voor alle niveaus en alle departementen in de creatieve sector.
Daarmee willen we meteen een ander pijnpunt aanpakken. Uit het onderzoek is immers ook gebleken dat de cultuur van opleidingen en training in de bureaus onvoldoende is. De interne mentoring in de bureaus zit goed, maar er is geen cultuur inzake externe coaching. Uit de resultaten bleek dat 55% van de medewerkers uit onze sector het laatste jaar geen opleiding volgde. Ongeveer de helft van deze personen weet niet hoe ze een opleiding moeten aanvragen. Terwijl levenslang leren vandaag meer dan ooit essentieel is, voor alle generaties. Daar ligt dus een enorme opportuniteit en roepen we deze reeks sessies in het leven in samenwerking met YIN United.

Liesbeth, jij kan terugblikken op een stevige managementcarrière bij Ikea en Emily, jij bezette meerdere topfuncties in de creatieve sector, meer bepaald bij Wenneker en FamousGrey. Samen lanceren jullie YIN United. Kunnen jullie misschien even toelichten waar dat project voor staat?

Emily Rammant: De wereld rondom ons wordt almaar gediversifieerder. Dat geldt buiten de bedrijven, voor de markten, klanten en leveranciers, maar ook binnen de bedrijven, voor de werknemers op de werkvloer die door hun uiteenlopende achtergrond, herkomst, geaardheid, leeftijd, enzovoort een steeds gevarieerdere werkvloer vormen. Om zich aan deze context aan te passen moeten leiders bereid zijn de hiërarchische ladder te laten voor wat ze is om zo een ruimer perspectief op hun bedrijf krijgen. Zo kunnen er meer egalitaire samenwerkingen ontstaan met verrassende partijen, met innovatieve ideeën als gevolg. Bij inclusie wordt de nadruk niet alleen gelegd op de cultuur van de nieuwkomers maar ook op de houding van de ontvangende groep die reeds aan de beslissingstafel zit vandaag. Dit nieuw soort leiderschap willen we coachen.

Liesbeth Dillen: Met mijn Scandinavische achtergrond breng ik meer dan 20 jaar ervaring op vlak van inclusief leiderschap. YIN is een drievoudig acroniem: You Include Now, You Innovate Now en You Inspire Now. We beginnen met de creatieve sector in ruime betekenis – dus niet alleen de bureaus, maar ook audiovisuele ondernemingen, marcom specialisten, architecten, designers, game developers, enzovoort - inspireren met business bevorderende initiatieven. Relationele transacties worden almaar belangrijker en we willen de bureaus ondersteunen om betere relaties te smeden met hun klanten, vertrekkende vanuit authentiek leiderschap en vertrouwen.

ER: Bij de launch focussen we ons op de creatieve sector vanwege zijn voortrekkersrol in de beeldvorming van hoe we leven en werken in de wereld van morgen. Het is natuurlijk ook de sector waar mijn hart ligt (ze werkt nog steeds een dag per week als leadership coach bij FamousGrey, waar ze tot eind 2019 production director was, nvdr). Maar uiteraard is ons aanbod even relevant voor marketeers en spelers uit andere sectoren. Het aanbod wordt eveneens uitgedragen naar alle creatieve sectoren via een partnerschap met Flanders DC.

LD: We stonden allebei op het podium stonden tijdens de 'Creative Voices' conferentie en daar is het idee gegroeid om de onderzoeksresultaten om te zetten in iets positiefs en de creatieve sector te inspireren tot actie. De coronacrisis maakt het momentum des te relevanter.

Wat houden de sessies die jullie voorstellen precies in?

ER:
Wij werken op drie niveaus: management teams, klant-agency relaties en individueel. Onze individuele trainingen zijn in samenwerking met Creative Belgium opgebouwd rond vier pijlers. De eerste training illustreert de stelling dat unbiased denken leidt tot creatief denken. Daarnaast doen we een training rond groei en carrièredenken voor vrouwen en richten we ons in de derde training rond inclusief en future-proof leiderschap naar mannelijke leiders. De vierde optie gaat over verbondenheid in een hybride wereld in combinatie met een geslaagde integratie van werk- en privéleven. Dat is immers ook een van de pijnpunten uit het Creative Voices-onderzoek en een evenwicht dat bepalend is voor persoonlijke groei.
 
LD: De opleiding omvat per thema telkens twee lunchsessies en een live JAM-sessie: zo kunnen de deelnemers eerst kennis opdoen, interactief dialogeren met andere personen en dagelijks aan de slag gaan via hun nieuwe learnings. De reeks start in februari en eindigt in maart. Nadien zouden we deze individuen graag verder coachen in een individueel traject.
 
IVDB: Een van onze taken is het detecteren van noden op onze markt en daarop inspelen. Met deze sessies willen we niet alleen de leidinggevenden, maar ook de creatieven zelf inspireren om zo’n opleiding te durven aanvragen. Daarom hebben we ze bewust toegankelijk en betaalbaar gehouden. België is een klein land met veel talent. Daarom moeten we vanuit Creative Belgium initiatieven als deze op de radar kunnen zetten. Zodat we snel kunnen schakelen en hopelijk dus ook snel verandering voelen.

Archief / TRAINING&BOOKS