Fr
Close

BRANDS

Waarvoor?, door Stephan Salberter (algemeen directeur, LN24)

Zondag 19 April 2020

Waarvoor?, door Stephan Salberter (algemeen directeur, LN24)

Tijdens het laatste wereldwijde conflict lag de kwestie van de begrotingsmiddelen voor de financiering van de oorlogsinspanningen op tafel gedurende een ministerraad in het Verenigd Koninkrijk. Velen wilden het cultuurbudget kortwieken. “Maar waarvoor vechten we dan?”, antwoordde Winston Churchill.
 
Het nut van reclamecreativiteit in vraag stellen, is ontkennen wat de essentie van het menselijk wezen uitmaakt, onze emotie, ons vermogen te dromen, bergen te verzetten dankzij verhalen. Creativiteit kan zin geven aan onze consumptie die duurzamer, redelijker, maar ook relevanter kan zijn.
 
Creativiteit kan worden aangeleerd op nieuwe manieren die gebaseerd zijn op gamification. Disruptie vertaalt zich in vele sectoren dankzij de creativiteit van individuen die de gevestigde orde in vraag stellen. Zelden komt ze van oude rotten.
 
De digitalisering stelt ons in staat alles te heruitvinden, de informatie is er, de technologie en het kapitaal ook. De creativiteit zal het verschil maken.
 
We zullen onze gewoonten moeten veranderen als we de klimaatkwestie willen oplossen. In zijn werk ‘Petit manuel de résistance contemporaine’ legt Cyril Dion de noodzaak uit van een nieuw maatschappelijk narratief, dat zich onderscheidt van het huidige discours, van dat van de experten en de NGO’s. Het zal creativiteit vragen.
 
En in de marketing hebben zowel de merken als hun partners nood aan betekenis en creativiteit om opnieuw de brug te slaan naar de stakeholders.
 
Tenzij we de voorkeur geven aan een wereld zoals die momenteel ervaren kan worden in China, waar de technologie ten dienste van een niet-democratische staat individuen verandert in geregistreerde, geëvalueerde burgers/consumenten die niets te zeggen hebben, noch bestuurlijk, noch in de media.
 
De vraag naar het nut van creativiteit is even absurd als de vraag naar de noodzaak van democratie.
 
Creativiteit is een kwestie van cultuur.

Archief / BRANDS