Fr
Close

BRANDS

B Corps vs Business Roundtable: de Amerikaanse CEO's in 'purpose' modus

Maandag 26 Augustus 2019

B Corps vs Business Roundtable: de Amerikaanse CEO's in 'purpose' modus

Koren op de molen van al wie werkt op het Meaningful Marketing Framework van BAM: in een tribune en een paginagrote advertentie die deze week in de New York Times verschenen, roepen een dertigtal CEO’s van Amerikaanse bedrijven met ‘B Corp’ als label hun collega’s van de machtige lobby Business Roundtable op om een minder ongelijk groeimodel in te voeren en om de planeet in hun aanpak voor de winst te plaatsen.
 
“We zijn performante bedrijven die aan de strengste criteria beantwoorden op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We spelen een essentiële rol”, aldus de ondertekenaars. “We werken met een beter bedrijfsbeheermodel, wat ons een middel geeft (en u een middel zou kunnen geven) om de strijd aan te binden met korte termijndenken en de mogelijkheid om een evenwicht te vinden tussen ‘profit’ en ‘purpose’”, voegen ze er nog aan toe.
 
Deze oproep volgt op de publicatie enkele dagen eerder van een manifest van Business Roundtable dat de bazen van de 180 grootste Amerikaanse bedrijven groepeert. Dat document stelde dat optimalisering van de waarde voor de aandeelhouders niet meer de voornaamste doelstelling van een bedrijf zou moeten zijn. Het bevestigde bovendien dat bedrijven beter in hun werknemers zouden investeren, hun klanten waarde bieden en zijn leveranciers op een ethische manier behandelen, de gemeenschappen in de bedrijfsomgeving steunen.
 
Zoals Andrew Kassoy, de medeoprichter van B Lab (de vereniging die zich bezighoudt met het B Corp lab), uitlegde in The Guardian, zijn deze uitwisselingen heel positief over de impuls die het zou kunnen hebben voor de economie: “Het is een belangrijke culturele verandering en bepaalde grote Amerikaanse multinationals erkennen het probleem van de aandeelhouders die op de eerste plaats komen – zoveel mogelijk geld verdienen voor de investeerders. Ze geven toe dat het niet leidt tot de juiste soort economische vooruitgang, noch bijdraagt tot de strijd tegen ongelijkheid of klimaatverandering, zoals we dat zouden willen.”
 
Deze ‘dialoog” tussen industriële zwaargewichten verwijst ook naar de verklaringen van de economist en WWF-voorzitter Pavan Sukhdev in La Libre afgelopen weekend. Hij benadrukte het gewicht dat bedrijven in de schaal leggen bij klimaatverandering

Archief / BRANDS