Fr
Close

BRANDS

Olivier Mees (BME): "Het is niet onze taak om bezoekersrecords te breken, wel om aantrekkelijke evenementen te organiseren"

Maandag 9 Juli 2018

Olivier Mees (BME):

Brussels Major Events werd in maart 2012 opgericht om de content en de organisatie van de grote evenementen voor de Stad Brussel op gemeentelijke niveau in goede banen te leiden. Vandaag stelt deze vzw een twintigtal FTE tewerk. De meeste werknemers kunnen bogen op meer dan vijftien jaar ervaring in event organisatie. Van Winterpret tot Brussel-Bad of het Brussels Summer Festival, Nieuwjaar op de Heizel of de BXL TOUR, BME slaagde erin om zijn nut en belang ruimschoots aan te tonen in de loop der jaren. De structuur draagt bij tot de ontwikkeling, valorisatie en culturele uitstraling van onze hoofdstad. Dat geldt zowel nationaal als internationaal, dankzij de integratie in elke actie van de stedelijke, toeristische, sociale en economische dimensies die Brussel maken tot wat het is.
 
In plaats van de concurrentie aan te gaan met de gespecialiseerde bureaus beschouwt BME zichzelf als een partner van laatstgenoemde agencies en van adverteerders die zich aan experiential marketing in de openbare ruimte willen wagen. “We zijn een project facilitator”, zoals Olivier Mees, Directeur van BME het formuleert.
 
Onze sector weet het misschien niet, maar los van zijn missie als organisator van grote events voor de Stad Brussel, kan BME ook adverteerders en bureaus die events of activeringen willen organiseren in de openbare ruimte adviseren. Hoe ver kunnen jullie gaan op dat vlak?
We kunnen inderdaad een eerste mening formuleren of alles wat activering in de openbare ruimte betreft omkaderen. Concreet betekent het dat we bureaus en adverteerders raad kunnen geven op het vlak van haalbaarheid, wetgeving, enzovoort. We kunnen ook helpen om een aanvraag voor gebruik van de openbare ruimte in te dienen, de acties in onze eigen evenementen integreren, enzovoort. We zijn wellicht het best geplaatst om eventuele conflicten inzake agenda en/of inplanting te voorzien. Wij weten immers zeer goed wanneer en waar welke evenementen plaatsvinden op Brussels grondgebied. Dat is volgens mij ook het eerste aspect om te bekijken, als je weet dat in de publieke ruimte in Brussel jaarlijks ongeveer 900 manifestaties en meer dan 3000 events per jaar plaatsvinden. Dat is niet niks!
 
Is jullie advies gratis?
Inderdaad.
 
Een ander bijkomend luik bij het beheer en de organisatie van events voor de Stad Brussel heeft te maken met de opleiding in event disciplines en in ruimere zin met de ontwikkeling van de culturele economie. Jullie zijn daar ook bij betrokken. Hoezo?
Ik denk dat er meer ondernemerschap nodig is om de event sector te ontwikkelen, zowel publiek als privé. Als je kijkt naar de stad Montreal die ik al meer dan vijftien jaar als voorbeeld bestudeer, stel je vast dat de creatieve industrieën die te maken hebben met de eventsector 6% van het BNP vertegenwoordigen. Ze zijn goed voor meer dan 90.000 jobs. Om zo’n activiteitenpijler te ontwikkelen, heb je ad hoc opleidingen nodig. Daarom hebben we in samenwerking met de ULB actief geholpen om aan het IHECS een toegepaste Master in Communication op te zetten die gespecialiseerd is in event management. Doelstelling is specialisten in de sector vormen, in nauwe samenwerking met het vak. Deze master is de eerste in zijn soort in ons land en hij is geïnspireerd door soortgelijke opleidingen zoals die in Montreal bestaan. Ik hoop dat de eerste lichting die volgend jaar afstudeert met deze bagage mee nieuwe evenementen kan uitvinden of de bestaande heruitvinden. Dit soort opleidingen draagt in elk geval bij tot het streven van de Stad om de culturele economie te ontwikkelen.
 
Wordt Brussel niet onderbenut inzake events?
Onderbenut, dat weet ik niet, maar er is zeker plaats voor nieuwe evenementen, zeker op het niveau van het Brussels Gewest. Dat heeft minder te lijden onder de mobiliteitsproblemen die de Stad treffen. Daar zijn enorm veel implicaties aan verbonden, voor het beheer voor en tijdens een evenement als Winterpret bijvoorbeeld. Dat trekt 2,5 miljoen bezoekers… Ik wil daarbij wel even preciseren dat het niet onze taak is om bezoekersrecords te breken, wel om aantrekkelijke evenementen te organiseren. Naast massaevents zoals Winterpret of Brussel-Bad mikken we net zoals sommige adverteerders doen ook op de creatie van micro-events voor 500 tot 1000 mensen. Samengevat zou ik zeggen dat de evenementen moeten passen binnen het DNA van Brussel dat overigens voortdurend verandert. De openbare ruimte evolueert immers permanent. Het is enorm boeiend om dat op te volgen en te proberen op deze veranderingen vooruit te lopen.
 
Over massaevents gesproken, jullie werken momenteel op de Start van de Ronde van Frankrijk die in 2019 plaatsvindt in Brussel.
We werken sinds vier maanden op dat dossier. Het vertrek van de Tour, dat impliceert dat 2000 journalisten gedurende een week over onze hoofdstad zullen praten. Het is een eventplateau van wereldniveau, het derde grootste sportevenement ter wereld. Zoiets heeft geen prijs. We hebben het merk ‘Grand Départ’ in het leven geroepen. Dat gaan we nu activeren om het bekend te maken bij de Brusselaars. De communicatie start deze zomer, in de marge van de tweede editie van de BXL TOUR.

Archief / BRANDS