Fr

MEDIA

De EPC herhaalt bedenkingen bij nieuwe Media Freedom Act en "internal market for media"

Zondag 18 September 2022

Na de presentatie van de Media Freedom Act door de EC, uitte de European Publishers Council opnieuw zijn bezorgdheid over mogelijke misbruiken van de Act in landen waar de persvrijheid niet wordt bedreigd.
De EPC erkent dat deze vrijheid behouden moet blijven en deelt de wens om burgers in alle landen te laten profiteren van een vrije pers; tegelijk waarschuwt de EPC ervoor dat de grenzen van de controle niet mogen worden overschreden in landen waar de persvrijheid niet wordt bedreigd.

De vereniging herinnert eraan dat uitgevers in dat geval het recht en de vrijheid moeten hebben om verslag uit te brengen, zonder vrees voor represailles van staten of andere entiteiten. Ze verwijst naar de oprichting van de European Media Services Board: “"De vrije pers voldoet al aan de hoogste journalistieke en bestuurlijke normen. Zodra een wettelijke regelgever de bevoegdheid krijgt om elk aspect van de werking van kranten, tijdschriften en andere onafhankelijke publicaties, met inbegrip van de redactionele taken, te controleren, is de pers niet langer vrij van overheidstoezicht. Wij zullen de wetgevers oproepen ervoor te zorgen dat de pers alleen onderworpen blijft aan zelfreguleringscodes en algemene wetten, die voor de rechter kunnen worden aangevochten.”

Het EPC waarschuwt ook voor het idee van een “internal market for media” dat door Media Freedom Act geïntroduceerd wordt, omdat dit concept voorbijgaat aan de bevoegdheid van de lidstaten om de media te reguleren, alsook aan verschillen in cultuur, taal en rechtstradities.

Archief / MEDIA