Fr

MEDIA

Requiem voor Metro, door Bernard Cools (Space)

Dinsdag 24 Oktober 2023

Requiem voor Metro, door Bernard Cools (Space)

“Print brands in general do not have an audience problem, they have a business model problem.” De uitspraak van de betreurde Peter Callius was nooit actueler dan bij de stopzetting van Metro, na meer dan twintig jaar bestaan.
 
Aangezien we in dit geval kunnen beschikken over bereikgegevens voor de laatste periode sinds ze door het CIM gerapporteerd worden, kunnen we hier een medium analyseren over zowat zijn hele levensduur, iets wat niet vaak gebeurt. Uit de evolutie blijkt dat de beste periode de jaren 2010-2012 waren: toen schommelde de verspreiding van Metro rond 250.000 exemplaren. Maar de jaren die daarop volgden kunnen we niet van een echte instorting spreken. De postcoronaperiode leek trouwens niet zo slecht, zeker niet voor de Franstalige versie die altijd meer gelezen en gedeeld werd.
Het contrast is evident als we daar de historiek van de MDB-reclamewaarde leggen. Die begint pas in 2003, maar de hoogste toppen werden bereikt in 2014, met een bruto waarde van bijna 61 miljoen. Daarna ging het duidelijk bergaf. Voor 2023 – een onvolledig jaar aangezien het nog niet om is – bedroeg de waarde na zes maanden minder dan de helft van de gemiddelde waarde voor de drie voorgaande jaren.
 
Het almaar terugkerende probleem van Metro betrof zijn enige bron van inkomsten: reclame. Terwijl betalende kranten kunnen sleutelen aan hun verkoopprijs als de reclame-inkomsten afkalven (zie hier), had Metro deze mogelijkheid niet.
 
Kortom, Peter Callius had nog maar eens gelijk, als Zweed, het land waar Metro oorspronkelijk vandaan kwam. Hij was het ook die verwees naar de vier bereikstromen van persmerken: papier en de verschillende digitale raadplegingsplatformen. De overgang van papier naar de andere feeds is wellicht niet snel genoeg gegaan of goed genoeg verlopen. Toch niet om het economische voortbestaan van de titel te verzekeren.

Archief / MEDIA