Fr

MEDIA

DE KRACHT VAN AUDIO: EEN EEUWIG ONVOLTOOIDE SYMFONIE

Dinsdag 19 December 2023

DE KRACHT VAN AUDIO: EEN EEUWIG ONVOLTOOIDE SYMFONIE

Voor deze derde editie van MM Files spitsen we onze oren voor audio.

Aan de hand van de laatste CIM-cijfers en meer bepaald de resultaten van de Audio Time-studie, leggen meerdere experts uit de mediabureaus uit hoe en waarom hun klanten nog steeds het volste vertrouwen hebben in audio-acties en campagnes, te beginnen op de radio. Bij wijze van illustratie laten we je meegenieten van onze selectie met de volgens ons tien beste radiocampagnes van het jaar. Ook wagen we ons aan een rondje podcasts en de bijhorende best practices.

Tot slot inspireerde de actualiteit in de sector ons tot een gesprek met Alex Thoré die ons de eer en het genoegen gunde van zijn allereerste interview als CEO van Var.
Alex Thoré: "Slimme adverteerders weten dat radio een must is in je mediamix"
Wie ook maar de minste interesse heeft in marketing, kent ongetwijfeld de rijzige man die de afgelopen jaren het Marketing Congress van BAM in goede banen leidde. Dat is maar een van de pijlen op zijn getalenteerde boog die behoorlijk veel spanning aankan. De nieuwbakken CEO van Var is dan ook niet aan z’n professionele proefstuk, gezien zijn veelzijdige carrière in alle geledingen van onze sector.

Benieuwd naar zijn plannen en strategieën schoven we een ochtend aan tafel in de Dworpse keuken van Alex Thoré.

49 is hij, maar net als de slimste trendwatchers vindt hij dat mensen niet gedefinieerd worden door hun leeftijd. “Dat heeft te maken met mijn vak dat me jong houdt, maar komt ook doordat ik geloof in het concept van de ageless society: wie je bent, hangt samen met je waarden, de manier waarop je in het leven staat en je passiepunten.” En passiepunten heeft hij, ze lopen als een rode draad doorheen de keuzes die hij maakte.
Lees hier zijn volledige portret.

"In tegenstelling tot wat nogal wat vakgenoten denken, ben ik niet geheadhunt. Ik werd gewoon gematcht tijdens een gesprek over de toekomst van de VRT en van Var. Mijn ideeën bleken perfect in de lijn te liggen van de plannen van Frederik (Delaplace, sinds juni 2020 CEO van de VRT, nvdr) en Lieven (Vermaele, directeur partnerships & operations bij de VRT, nvdr)."
"Zij zijn een zegen voor de openbare omroep, omdat ze gezien hun ervaring beschikken over een grondige kennis van maatschappelijk relevante content. Tegelijk koesteren ze de ambitie om die op een geactualiseerde manier te brengen, zodat de VRT vandaag en morgen relevant is en blijft voor elke Vlaming."

De VRT-top lijkt inderdaad ambitieus. Werken hun aspiraties niet verstorend voor het evenwicht op de markt?

"Neen. De ambitie van de VRT is niet alleen een zegen, ze is een noodzaak. Stel je een maatschappij voor zonder openbare omroep. Wat gebeurt er dan met informatie? Dan wordt die 100% bepaald door commerciële bedrijven. En kijk naar wat er gebeurt met de commerciële bedrijven in België: Belgische media worden steeds meer aangestuurd door buitenlandse bedrijven. Wat betekent dat voor onze Belgische, Vlaamse en Waalse cultuur en waarden? Voor onze identiteit? Daarom is de openbare omroep strikt noodzakelijk.

Dat wordt te weinig verteld, ook bij Var. Als je die redenering doortrekt, kun je stellen dat alle spelers die investeren in Var bijdragen aan het in stand houden van de voor onze samenleving noodzakelijke relevante informatie, inspiratie en verbinding. Dat bewustzijn wil ik stimuleren: we zijn bezig met iets maatschappelijks relevant, met lokale media die ertoe doen en het verschil maken.

Uiteraard wil ik los daarvan het commerciële evenwicht in de mediamarkt niet verstoren. Maar daarvoor bestaan het mediadecreet en de beheersovereenkomst. Om maatschappelijk relevant te blijven, zouden deze verder moeten evolueren en geactualiseerd worden op basis van de evoluerende mediaconsumptie en technologie."

Je hamert ook op de kwalitatieve missie van de VRT.

"Inderdaad. Om te beginnen omdat het belangrijk is voor de luisteraars en de kijkers, maar ook omdat het goed is voor merken. Een kwalitatieve en betrouwbare omgeving werkt merkversterkend. Daarom willen we Var verder ontwikkelen als de vertrouwde merkenbouwer."

Var gaat voortaan ook merken bouwen als regie voor niet-openbare media. Valt dat te rijmen met de geest van zijn overheidsopdracht?

"Absoluut. De regie heeft als doel de VRT te helpen met middelen om zijn maatschappelijk relevante content te maken, maar regie ondersteuning kan ook gebeuren voor andere mandaatgevers. Dat is een winwin. Door de Nostalgie-zenders toe te voegen aan die van de VRT krijg je een heel breed audio aanbod. Dat is een vorm van lokale versterking, naast alle internationale spelers die er zijn.

Audio blijft overigens erg belangrijk in de marketingmix. Tegelijk zitten we niet in de beste conjunctuur, de mediabestedingen stagneren en dalen. Marketeers moeten dus extra nadenken over elke euro. Dan is het niet verkeerd om ervoor te zorgen dat je activerende media in je mediamix meeneemt. En activeren is nu eenmaal iets wat radio heel goed doet. Tegelijk is radio ook een troef om je merk te bouwen op lange termijn, als je zorgt voor consistentie in je sound assets en je creativiteit. Er zijn merken die puur op radio gebouwd zijn. Slimme adverteerders weten dat radio een must is in je mix.

Dat heeft vooral te maken met de impact van massale reach die nog altijd interessanter is dan die van de digitale ‘segments of one’. Dat heeft onder andere te maken met de beperkingen door de privacyregels en de technologie die nog niet alles toelaat. Vandaag is het nog altijd zo dat als je het massaeffect verliest, de “Return on Investment” ook daalt. Je kunt je onder druk staande budget dus beter in een massamedium steken, waarbij de zogenoemde “waste” zelfs een zegen is voor merkoverweging."

En hoe zit dat dan met digitale audio?

"Live radio vertegenwoordigt nog steeds een groot aandeel in de audioconsumptie. Ook al is het aandeel van live radio afgenomen tegenover pakweg tien jaar geleden, in 2024 moet je de middelen waarover je beschikt investeren in de kanalen waar de consumenten van vandaag zich bevinden en volgens het huidige plaatje bereik je momenteel met radio nog steeds 90% van de bevolking. Uiteraard moet je dat combineren met digitale audio: je moet investeren in een totaal radioplan. Ik weet niet meer wie het zei, maar radio is beter voor digitale marketing dan digitale marketing zelf, wegens zijn massale bereik en de awareness die hij creëert. Volgens de Mediamix Navigator is en blijft radio het medium met de hoogste ROI en effect op de verkoop: dat ligt 55% hoger dan het gemiddelde."

OK, maar feit is dat jongeren de lineaire media in toenemende mate links laten liggen en gaan voor ‘snackmomenten’ op andere platformen. Wat wil je daaraan doen?

"Jongeren consumeren inderdaad een veel bontere mix van mediakanalen en we moeten ons afvragen hoe we hun oortijd relevant kunnen invullen: jongeren bereiken is ook een onderdeel van onze maatschappelijke rol. Wat dat betreft, zullen we komen met oplossingen en als die niet blijken te werken, proberen we iets anders.   

Wellicht speelt VRT Max in dat verband een essentiële rol en toch besteden jullie de commercialisering van die pijler uit."

Waarom?

"VRT Max is op heel korte tijd uitgegroeid tot het grootste streamingplatform in Vlaanderen, maar we activeren het nog niet optimaal. Vandaar dat we partnerships sluiten met een speler als Ads & Data, zodat we samen de juiste reclamemogelijkheden kunnen bouwen. Het maakt ons digitale aanbod ruimer en versterkt de mogelijkheden om onze inventaris naast die van giganten als Meta en Google te leggen.

Tweede voordeel van dit partnerschap met Ads & data is dat ad operations op radio en televisie verschillen van die via digital. Ze vragen een andere expertise en die hebben zij in huis."

Wat wordt de grootste uitdaging in je rol?

"Van inside-out naar outside-inside denken: we moeten ons afvragen wat merken nodig hebben om te groeien, in plaats van onze oplossingen naar de mediamarkt te duwen. Daarmee bedoel ik dat we klantgerichter zullen denken. Var moet een lokaal relevant mediasysteem cultiveren voor zijn partners, zowel bij de bureaus als bij de merken. Ik wil vanuit de partnerships met merken denken aan de meest optimale invullingen, ook door onze quality of mediaservice optimaal te maken, de tijd nemen om extern met de markt bezig te zijn. Dat is een mentale evolutie die ik met het team wil opnemen. Het moeten vlotte partnerships zijn op alle niveaus en ze moeten op hetzelfde niveau zitten als bij de andere mediaspelers.

Ook wil ik aandacht besteden aan de samenwerking en de verstandhouding tussen alle teams die ons aanbod commercialiseren. Je hebt de mensen bij de VRT intern die instaan voor de creatieve partnerships, dan zijn er diegenen die bij Var verantwoordelijk zijn voor audiovisuele regie en tot slot een deel van het digitale luik bij Ads&Data. Om tegemoet te komen aan de noden van de merken, dient er samengewerkt te worden met het oog op een totaaloverzicht van van onze betrouwbare media-mogelijkheden die we kunnen aanbieden aan de partners."

Je hebt een afwisselend parcours afgelegd, wat je wellicht tot een heel andere CEO maakt dan je voorgangers die elk op hun eigen manier puik werk hebben neergezet. Welke mensen hebben je tot dusver geïnspireerd?

"Veel mensen plakken namen op hun mentors of voorbeelden. Als ik dat zou doen, zou dat gaan van een aantal marketinggoeroes tot mensen in m’n team of mensen voor wie ik gewerkt heb. Weet je, als jonge marketeer dacht ik dat ik alles wist, maar mijn meer dan 25-jarige ervaring heeft me geleerd dat iedereen op z’n plaats zit om een bepaalde reden. Als je vanuit die filosofie handelt, vertrek je vanuit de sterkte, de competentie van de mensen die je omringen en dan leer je iets van iedereen. Met die instelling komt je inspiratie van overal."

Dit is de eerste keer dat je buiten je eigen bureaus CEO zal zijn. Wat voor leider wil je zijn?

"Ik wil zeker dicht bij de mensen staan, omdat ik ervan overtuigd ben dat je een onderneming enkel kunt leiden als je weet hoe en met welke mensen ze werkt. Een organisatie is niet gebouwd op bakstenen of computers: mensen zijn je grootste kapitaal en maken het verschil. Ik wil ze allemaal leren kennen en daar wil ik de tijd voor nemen. Anderzijds wil ik ook dicht bij de markt staan om de noden te kennen.

Ten tweede moet je weten waar je staat en waar je naartoe wilt. De bepaling en invulling van die visie wil ik actief opnemen, in een evolutie, geen revolutie.

Tot slot word ik heel blij als ik mensen kan doen of laten groeien. Tot dusver was de rode draad in mijn carrière resultaten behalen, meestal in de vorm van een cijfertarget. Dat blijft van belang, maar dan aangevuld met de doelstelling mensen doen groeien. Dat geeft me bijzonder veel voldoening."
Is het een vergelijkbare drive die je geïnspireerd heeft om zo’n belangrijke rol te spelen bij vakverenigingen als BAM?

Mijn engagement bij BAM is zeker ontstaan vanuit mijn passie voor het vak en voor het delen van kennis en informatie. Tegelijk is het een bron van inspiratie. Bovendien kan ik geen neen zeggen en ook niet stilzitten. Maar ik wil meerwaarde bieden en mijn missie bij BAM vraagt veel tijd. De organisatie van het Congres is een werk van maanden. Daarom denk ik dat dat de tijd rijp is om de fakkel over te dragen als captain van het marketingcongres. Als ik me engageer wil ik m’n engagement nakomen, koste wat kost. Dat geldt ook voor mijn nieuwe rol als CEO van Var en bij BAM zit een heel getalenteerd team dat perfect in staat is die missie met nieuw bloed op te pakken.

Interview door Griet Byl
CIM Audio Time: Belgen consumeren bijna 5u audio per dag
In februari presenteerde het CIM de resultaten uit de tweede editie van zijn Audio Time-enquête. Die bestaat naast de CIM RAM-bereikstudie en schetst een beeld van het Belgische audiolandschap.

Volgens deze enquête luisteren de Belgen 295’ per dag naar audio, een resultaat dat stabiel is ten opzichte van de data uit 2021 (296').

Meer details hier.
 
FM: nog steeds de juiste golflengte
Zijn opmars in de oren van de luisteraars en de mediaplannen was permanent en onstuitbaar sinds het einde van de jaren 1980; onder impuls van de openbare zenders in het Noorden en de privénetwerken in het zuiden doorstond radio op de FM-band zowat alle crisissen. Vandaag lijkt hij een plafond te hebben bereik in een mooi evenwicht tussen de concurrenten. Moet het medium zich zorgen maken over zijn toekomst bij de nieuwe beslissers aan bureauzijde en bij de adverteerders? Niet echt. Of toch niet meteen.

Volgens het CIM en zijn AudioTime studie bedraagt de gemiddelde luisterduur naar live radio in zijn verschillende vormen meer dan drie uur bij de 12-74-jarigen. De precieze duur verschilt aanzienlijk naargelang het segment: dat weet iedereen en dat is niet nieuw.

Hoewel de verschillen tussen sociale groepen en geslachten niet duidelijk zijn (en effectiever per zender bestudeerd zouden moeten worden), zijn de schommelingen groot inzake leeftijdsgroepen. Toch is het niet evident te beweren dat de opkomende generatie allergisch zou zijn voor FM. Zo luisteren de 12-24-jarigen nog steeds 90’ per dag: dat is beslist minder dan het gemiddelde, maar dat heeft wellicht veel te maken met hun levensstijl, en niet alleen met hun hyperconnectiviteit. Omgekeerd presteren diezelfde jongeren prima in streaming, met een luisterduur van eveneens 90’, vergeleken met minder dan 50' voor de totale bevolking. Daarbij mogen we niet vergeten dat ‘klassieke’ radio's ook digitaal toegankelijk zijn, een volume dat zwaar doorweegt in de balans. Zelfs de ‘tv-consumptie’ van FM-radio's in tv-modus vertegenwoordigt een kijkersaandeel van 6% en 7% van het totaal, respectievelijk in het noorden en het zuiden van het land. De FM-band alleen lijkt dus behoorlijk beperkt om de diversiteit van de radioconsumptie in werkelijkheid weer te geven.

A la carte

Volgens Bernard Cools (CIO, Space) “verloopt de daling van het lineaire radiobereik langzaam en is ze duidelijker bij de jongere generaties”. Toch is er geen reden tot paniek, volgens Julie Wijns (managing director, Initiative): “We merken een aanzienlijke daling op alle doelgroepen, maar het bereik van FM blijft zeer hoog, ook op de 25-34 jarigen. Het zijn vooral de jongeren tussen de 15 en 24 jaar die vragen doen rijzen.” Ze legt uit dat radio, net als televisie, almaar vaker à la carte wordt beluisterd: “Een vorm van ATAWAD waardoor luisteraars soms luisteren via hun traditionele toestellen in de auto of elders, soms via het web, voor live of een ander uitzendkanaal”, aldus Julie Wijns.

De versnippering van het bereik neemt dus toe, een werkelijkheid waarmee het CIM rekening houdt. “De tactische AudioTime-studie, die aan haar tweede editie toe is, brengt de volledige audioconsumptie in kaart en het CIM heeft aangekondigd dat ook podcasts binnenkort gemeten zullen worden”, verheugt Bernard Cools zich.

In dat verband gaat de strategische verschuiving tussen klassieke FM en DAB+ voort: in 2022 steeg het luisteraandeel in Vlaanderen van 13 naar 17%, terwijl FM slechts één punt daalde. Aan Franstalige zijde is de situatie enigszins anders: DAB+ veroverde 1,5% extra luisteraandeel, maar FM moest wel drie punten inleveren. Daarbij mogen we niet vergeten dat het noordelijke landsgedeelte historisch gezien in alle indicatoren voorloopt op het zuiden, wat alles te maken heeft met een langer contact met het medium dat beter gespreid is over de hele dag.

Hetzelfde geldt voor podcasts, goed voor 21 minuten per dag aan Nederlandstalige zijde, tegenover 5’ bij de Franstaligen. Als we kijken naar de radioconsumptie via de tv in de woonkamer, zijn de verhoudingen andersom (waarbij we weten dat Franstaligen meer voor de buis zitten dan de Nederlandstaligen): 21' vs. 8'.

En hoe zit het met drive time?

Sandrine Mahut (audiovisual client coordinator, Space) nuanceert het luistergedrag in de auto: “Veel mensen in de sector denken dat mensen alleen 's ochtends naar de radio luisteren en alleen in de auto. Dit is duidelijk onjuist, ondanks de vastgestelde pieken tijdens de spitsuren. We luisteren bijna de hele tijd naar de radio, een waarheid die duidelijker zichtbaar is in het noorden van het land.”

In de realiteit van de CIM-cijfers bedraagt de penetratie van radio (bij de 12-70-jarigen) in “drive modus” ongeveer een derde van de bevolking in de twee regio's, alle uitzendmodi gecombineerd, maar wel degelijk in de auto (ook de luisterconsumptie via smartphone neemt fluks toe). Met een luistertijd van 90’ per betrokken individu is deze context met hoog engagement beslist gegeerd bij adverteerders, maar vertegenwoordigt deze slechts een deel van de contacten met het medium, zoals prime time op tv.

Live radio, of het nu via FM of DAB+ is, blijft dus krachtig zowel in de bereikmeting als in de mediaplannen. Hij vertegenwoordigt een volwaardig ecosysteem op zich en het is aangewezen om dat ten volle te benutten door ook andere web-based consumptievormen in te zetten om al zijn contactmogelijkheden te benutten naargelang de doelgroepen.

Bruno Liesse
Radio en zijn centrale plaats in de mediaplannen
In het vorige artikel hadden we het over het stand houdende live bereik dat het niet slecht doet terwijl de digitale technologie verder doorbreekt. Maar zijn die positieve cijfers ook merkbaar in het vertrouwen van de reclamesector?

Het antwoord is ja. Omdat de strategische redenen voor de inzet van radio in de plannen nog niet zijn uitgehold, ook niet bij de nieuwe generatie beslissers. Julie Wijns (managing director, Initiative): “Live radio blijft een belangrijk medium voor adverteerders, vooral voor retailers van alle horizonten. De reputatie van het medium als uitstekende traffic builder komt vandaag zowel tot uiting in het genereren van bezoeken aan verkooppunten als aan merksites. Na drive-to-store hebben we het vandaag over drive-to-web.”

Sandrine Mahut (audiovisuele client coordinator, Space) is het daarmee eens en benadrukt naast deze eigenschap die al twee generaties wordt erkend, de nabijheid van radio, nog een kenmerk waarmee het medium zich onderscheidt van de rest: “Mensen staan dicht bij hun favoriete zenders, de informatie komt uit hun directe omgeving. We weten het misschien niet goed genoeg, maar de regionale ontkoppelingen zijn zeer talrijk.” Die nauwe contacten resulteren in een grotere betrokkenheid bij de inhoud, en dus bij de uitgezonden reclame.

De specialiste citeert ook de snelle bereikopbouw op belangrijke doelgroepen (met uitzondering van jongeren dan 25): “FM of live-uitzending blijft zeer sterk en staat in de top van de massamedia. Die dekking kun je bovendien eenvoudig aanvullen met OLA, inclusief van lokale publishers. De lokale inventaris is sterk”, vervolgt ze. Ten slotte “blijven de kosten uiteindelijk relatief laag in vergelijking met andere media.” Ook niet onbelangrijk: radio is een reactief kanaal: niet per se wat de houding van het bereik betreft, wel inzake de mogelijkheid om snel on air te zijn in de supply chain.

Stéphanie Piret (research analyst, OMG) die de Technische Commissie van het CIM voorzit, licht een tip van de sluier over de manier waarop de plannen tot stand komen: “Net als voor televisie is het gebruikelijk geworden om live aan te vullen met 'online'. Ook al werken we nog aan een planningstool waarmee we geïntegreerde prestatieberekeningen kunnen maken voor beide media, toch kunnen we de pre-planning afzonderlijk opstellen.”

Dat is handig om de dekking op de jongste doelgroepen aan te vullen, maar ook omdat de verschillende bevolkingsgroepen in contact komen met meerdere web-based consumptievormen. “Met een geïntegreerde calculator verrijkt door CIM-databronnen, zal dit de betrokken spelers – met de lokale media eerst - in staat stellen nieuwe aanbiedingen in die zin te ontwikkelen”, suggereert ze.

Ze stelt ook dat radio als strategische basis kan fungeren voor elke adverteerder.

“Neem Devos Lemmens of Carglass: hun radiocampagnes zijn benchmarks geworden... Je definieert een verhaal, herkenbaar en continu, en je campagnes zullen altijd effectief zijn.”

De radio kan de missie op zichzelf aan, zelfs zonder er televisie aan toe te voegen, zoals bepaalde traditionele mediaplannen dat bijna automatisch zouden doen, maar er is een aantal voorwaarden aan verbonden en het zal meer kosten. Volgens Julie Wijns, sprekend namens Mediabrands en haar vele klanten die al jaren op radio vertrouwen, zal het in dat geval nodig zijn om er enerzijds in te investeren als voornaamste media, en vervolgens de resultaten te meten. En voor maximale efficiëntie is het aangewezen op termijn en zonder breuklijnen een rode draad te handhaven voor de content – of een copy strategie te volgen.

Uiteindelijk vertegenwoordigt de investeringstrend in deze “basismedia dat niet voor oude mensen is” (dixit Mahut) volgens gegevens van Nielsen de afgelopen tien jaar +19%, wat neerkomt op meer dan een half miljard, met opmerkelijke positieve verschillen in bepaalde sectoren. Zo flirt retail dankzij een stijging van 52% met een bedrag van bijna 200 miljoen bruto, maar ook het segment van de uitrusting waar de budgetten over dezelfde tijdspanne verdubbelen, of zelfs de telecomsector die een mooie +41% neerzet.

Het medium blijft trendy in de mediastrategieën en niet alleen bij retailers, maar meer in het algemeen, bevestigt Julie Wijns: “Jonge digital native planners hebben almaar meer belangstelling voor de zogenaamde ‘klassieke’ media en vragen doorgedreven opleidingen hierover.” Dat verschijnsel stellen ze ook vast in andere mediabureaus, wat suggereert dat digital een vorm van evenwicht (of zijn plafond) heeft bereikt. Traditionele oplossingen met een massabereik zoals de radio kunnen daar alleen maar hun voordeel mee doen.

Bruno Liesse
Native podcasting op zoek naar een all-in-one strategie
De podcast heeft als medium al enkele jaren de wind in de zeilen, zo blijkt uit verschillende studies over het bereik en gebruik ervan. Maar hoe integreren adverteerders het graag geziene medium in hun marketingmix? We vroegen het aan twee audiospecialisten: Steven Heylen, country lead Belgium bij Spotify, en Eric van der Haegen, nog tot eind dit jaar senior digital expert bij RMB.

Maar eerst enkele cijfers. Het CIM stelde in zijn jaarlijkse Establishment Survey (field tusssen 1 september 2022 en 31 maart 2023 bij 6.325 respondenten), die het gebruik van media meet, een significante vooruitgang vast van het podcastgebruik in België. Het bereik van audio podcasts over alle leeftijdsgroepen heen lag op 9,8% (ten opzichte van 5,8% in 2022). Die stijging wordt gedreven door de digitalisering en een hoger aanbod, en ook door de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Wel is het nog geen medium dat regelmatig wordt geconsumeerd, aldus de CIM-analyse. Amper 16% van de podcastgebruikers luistert dagelijks naar een podcast.

Een studie van de regie Trustmedia in samenwerking met Ipsos, die in april 2023 gevoerd werd bij 1.500 Belgen tussen 18 en 70 jaar en bij 754 lezers van De Tijd en L’Echo, toont nog betere cijfers. Uit die studie blijkt dat 39% van de Belgen regelmatig een podcast beluistert (+10% ten opzichte van 2022). De Media Reactions-studie van Kantar laat dan weer zien dat de vooruitzichten betreffende de investeringen in podcastreclame wereldwijd sterk zijn gestegen, zowel voor 2023 als 2024.
 
Volgens een recente analyse van Space in MM lijkt het medium in ons land wel te stagneren of zelfs licht te dalen.

We vroegen Steven Heylen en Eric van der Haegen de kansen die podcasting de Belgische adverteerders te bieden heeft te overlopen. Je leest hun interview hier.

Bart Cattaert
Partner Content - Na één jaar heeft digitale audio geen geheimen meer voor Azerion
Sinds de overname van Targetspot en Shoutcast in december 2022 heeft Azerion zijn aanbod van producten en formaten kunnen diversifiëren en uitbreiden. In feite is digitale audio toegevoegd aan het bestaande aanbod van Azerion op het gebied van display, video, mobiel, rich media, enz. Na een jaar volgt hier een volledig overzicht van de evolutie van audio op de huidige markt en de positionering van Azerion in deze context.
 
Maak kennis met Alexandra Marit, senior account manager Audio en Gregory Cosman, managing director Shoutcast/All.radio en growth director: 

Ontdek het allemaal hier.
MM’s Best of Radio Campaigns 2023
In het kader van deze MM Files gewijd aan audio besloot de redactie om de radiocampagnes die haar de afgelopen twaalf maanden zijn bijgebleven op een rijtje te zetten en te delen.
 
De oefening herinnert ons aan de rijkdom en de kracht van audio in het algemeen en radio in het bijzonder: creativiteit lijkt er geen grenzen te kennen, zoals blijkt uit onderstaande creaties die we rangschikten per thema.

Lezen en beluisteren kan hier.

Damien Lemaire

Archief / MEDIA