Fr

MEDIA

Media reageren tegen plannen voor verbod op alcoholreclame

Dinsdag 2 April 2024

Media reageren tegen plannen voor verbod op alcoholreclame

Het was te verwachten. De reactie van de Hoge Gezondheidsraad op het nieuwe wetsontwerp dat onlangs door de Kamer werd goedgekeurd, zorgde voor heel wat beroering in de Belgische media.
 
Het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is van mening dat het wetsontwerp niet ver genoeg gaat in de strijd tegen de nefaste gevolgen van alcohol en beveelt een totaal verbod op alcoholreclame aan.
 
Via hun respectievelijke verenigingen - VIA voor de audiovisuele media, We Media voor de magazines, La Presse voor Franstalige nieuwstitels en de AEA voor reclameborden – reageren de Belgische media dit advies van de Hoge Gezondheidsraad.
 
Volgens de media gaat dit verbod compleet voorbij aan het doel om alcoholverslaving (met name bij jongeren) doelgericht aan te pakken. “Het reclameverbod is in de praktijk enkel afdwingbaar op klassieke media. Dit zal enkel leiden tot een verschuiving en een overload aan online reclame aangezien die nauwelijks aan banden kan worden gelegd. En net op online en op social media wordt de consument het meest geconfronteerd met een overvloed aan (al dan niet fake) boodschappen en is kanalisatie en sensibilisering heel ver weg”, aldus de media in een gezamenlijke verklaring.
 
Zelfregulering is daarentegen wel verzekerd via traditionele media, vervolgen ze, en wijst de gebruikers wel degelijk op de gevaren van alcoholmisbruik.
 
De maatregel zou een economische impact hebben: “Belgische lokale media zien wederom cruciale inkomsten verdwijnen, die integraal verschuiven naar grote internationale Online & Social platformen.”
 
Ze wijzen op hun verantwoordelijke rol in de strijd tegen alcoholmisbruik, en benadrukken de zelfregulerende maatregelen die zijn genomen en effectief functioneren onder toezicht van de JEP. Ze betreuren ook dat het Interfederaal Alcoholplan melding maakt van de oprichting van een onafhankelijk orgaan om alcoholmarketing te controleren, omdat ze vinden dat deze rol moet worden toevertrouwd aan de JEP "die zeer goed werkt".
 
Al met al geven de Belgische media aan dat ze een dialoog willen aangaan met de regering om een uniform actieplan op te stellen met inbegrip van "een kanalisatiebeleid en een verantwoordelijke rol voor de media in de sensibilisering", dat een impact zal hebben in de strijd tegen alcoholmisbruik, in tegenstelling tot een totaal verbod op reclame.
 
“Reeds sinds het begin van 2023 dringen Belgische media, de Belgische adverteerders en het Communicatie Centrum aan op overleg om samen de strijd tegen alcoholmisbruik aan te gaan maar dit zonder gevolg. Initiatieven zoals “JEZ!”, "De Warmste Week”, “Télévie”, “Viva for Life” tonen nochtans duidelijk aan dat lokale media een maatschappelijk relevante rol kunnen vervullen in diverse domeinen en dit ook specifiek voor jongere doelgroepen.”

Archief / MEDIA