Fr

MEDIA

Persbedeling: regering bereikt akkoord over overheidssteun

Woensdag 20 Maart 2024

Persbedeling: regering bereikt akkoord over overheidssteun

Nadat het eerste akkoord over de overheidssteun voor de krantenbedeling voor de nodige opschudding zorgde, bereikte de regering nu een nieuw akkoord met overheidssteun in de vorm van een belastingkrediet, waarvan het bedrag gebaseerd wordt op de bevolkingsdichtheid per gewest. Dat gaat in op 1 juli.

In plaats van de toelage ter waarde van 175 miljoen aan bpost, verdeelt de overheid een belastingkrediet van 50 miljoen over de middenveldorganisaties (die 16 miljoen krijgen), de krantenwinkels (2 miljoen) en de Frans- en Nederlandstalige uitgevers.

Concreet wordt de bevolkingsdichtheid in de gewesten als criterium gehanteerd om te bepalen hoeveel deze laatsten krijgen. In Wallonië krijgen de uitgevers in 2024 en 2025 49 cent per bedeelde krant, in 2026 nog 43 cent. In Vlaanderen is dat 17 cent per krant in 2024 en 2025 en 15 cent in 2026. De magazinepers krijgt tot eind 2026 10 cent per exemplaar voor zones met minder dan 5000 inwoners per vierkante kilometer.

Het akkoord belet niet dat de uitgevers nog steeds aankijken tegen een meerkost. Koen Verwee, de CEO van Mediahuis België - de uitgever die in Vlaanderen de grootste meerkost gepresenteerd kijkt - zegt tevreden te zijn met het bereikte akkoord. "Het gaat om een correcte verdeling tussen Franstalige en Nederlandstalige uitgevers. Doordat het akkoord loopt tot eind 2026 krijgt de markt meer tijd om te evolueren naar goedkopere distributievormen", zegt hij in De Standaard. “Je hebt minstens twee jaar nodig om zover te geraken. Dit akkoord onderkent die realiteit.”

Wat die distributievormen betreft, daarover zijn de uitgevers overigens nog altijd in onderhandeling met zowel bpost als met de privéspeler PPP. Tegelijk onderzoeken ze ook alternatieven, zoals dat van een zelf te organiseren bedeling.

Archief / MEDIA