Fr

MEDIA

Fusie TF1-M6: Bouygues blaast partij af

Vrijdag 16 September 2022

Fusie TF1-M6: Bouygues blaast partij af

Het was te verwachten en het is nu officieel. Frankrijk krijgt dan toch geen gigalokale kampioen niet hebben. Op verzoek van Bouygues en met het akkoord van Thomas Rabe,, CEO van RTL, hebben hun respectieve dochterondernemingen TF1 en M6 bevestigd dat ze een punt zetten achter hun fusieproject dat nochtans in mei 2021 was aangekondigd.

De beslissing heeft alles te maken met de door de mededingingsautoriteit opgelegde voorwaarden, die als te beperkend werden beschouwd. Waarop de betrokken partijen concludeerden dat “het project geen industriële logica meer had”. Zij betreuren het dat de Autoriteit geen rekening heeft gehouden met de omvang en de snelheid van de veranderingen in de sector en “blijven ervan overtuigd dat de fusie van de groepen TF1 en M6 een passend antwoord zou zijn geweest op de uitdagingen die de versnelde concurrentie met de internationale platformen met zich meebrengt.”

De mededingingsautoriteit geeft aan dat zij zich bewust is van de veranderingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Zij stelt echter vast dat de televisie een zeer krachtig medium blijft bij de Franse bevolking als geheel, maar ook bij de leeftijdsgroep 25-49 jaar, die de belangrijkste commerciële doelgroep van de adverteerders is. Zij is vooral van mening dat “de ontwikkeling van SVOD deze kracht in de nabije toekomst niet ter discussie stelt voor zover het de bedoeling is dat deze betaalmodellen blijven” - in tegenstelling tot de door TF1 en M6 aangeboden diensten – “en dat zij vooral gebaseerd zijn op de belofte van geïndividualiseerde consumptie, wat niet bevorderlijk is voor het gelijktijdig uitzenden van reclame voor alle gebruikers”. In dit verband herhaalt de Commissie dat de transactie tot grote concurrentierisico's had kunnen leiden, met name op de markten voor reclame en de distributie van televisiediensten.

Archief / MEDIA