Fr


Close

MEDIA

Het Europees Parlement stemt over de Digital Services Act

Donderdag 20 Januari 2022

Het Europees Parlement stemt over de Digital Services Act

"We zetten een historische stap naar het einde van wat het Wilde Westen dat onze informatieruimte domineert. Het is voor iedereen duidelijk geworden dat het gebrek aan regels en democratische controle op de beslissingen van een handvol grote platformen die uitgegroeid zijn tot systemische openbare ruimten, niet langer aanvaardbaar is.”
 
De toespraak van Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne markt, is niet in dovemansoren gevallen. Met een zeer grote meerderheid stemden de Europese parlementsleden voor een gewijzigde versie van de Digital Services Act. Die omvat onder andere de verplichting om een einde te maken aan de vergaring van gegevens voor targeting van minderjarigen en kwetsbare personen. Ze voert ook een schadeloosstellingsprocedure in voor gebruikers die schade ondervonden door toedoen van de platformen.
 
De goedkeuring van de tekst moet het mogelijk maken definitieve onderhandelingen te beginnen met de lidstaten; die zouden nog maanden duren.
 
Net voor de stemming vatte Thierry Breton de DSA in vier punten samen:
  • “Wij stellen duidelijke regels voor met het oog op de verwijdering van alles wat illegaal is online - of het nu gaat om producten, diensten of inhoud - met een eenvoudig beginsel: wat offline verboden is, moet online verboden zijn.” 
  • “Wij leggen zeer grote platforms nieuwe, op risico's gebaseerde verplichtingen op om misbruik te voorkomen (...); voor deze systemische platforms krijgt de Commissie toezichts- en sanctiebevoegdheden: boetes die kunnen oplopen tot 6% van de jaaromzet of zelfs tijdelijke uitsluiting van de interne markt in geval van ernstige en aanhoudende inbreuken.” 
  • “We openen de zwarte doos die de algoritmes vertegenwoordigen en leggen platformen transparantiemaatregelen op om eindelijk te begrijpen waarom deze of gene burger wordt getarget met bepaalde content of advertenties.” 
  • “En ten slotte zorgen we ervoor dat al deze regels in de hele Europese Unie uniform worden toegepast, om te voorkomen dat platformen zouden verhuizen naar landen die als "welwillender" worden beschouwd. En natuurlijk gelden deze regels voor alle spelers, Europees of niet.” 
Breton onderstreept dat Europa het eerste continent ter wereld is dat een algehele hervorming van onze digitale ruimte doorvoert: “Met de wet op de digitale diensten en de wet op de digitale markten (die hij omschrijft als "twee kanten van dezelfde medaille", nvdr) staan wij op het punt de digitale ruimte in onze interne markt te reorganiseren, zowel wat de maatschappelijke als de economische aspecten betreft. Een nieuw kader dat kan uitgroeien tot een referentie voor democratieën overal ter wereld.”

Archief / MEDIA