Fr


Close

MEDIA

RTL Group neemt alle aandelen van RTL Belgium over

Dinsdag 1 December 2020

RTL Group neemt alle aandelen van RTL Belgium over

Er komt een einde aan Audiopresse, een constructie die 35 jaar geleden in het leven werd geroepen en de uitgevers met aandelen in RTL Belgium lange tijd in staat heeft gesteld aanzienlijke dividenden te ontvangen. RTL Group kondigt aan dat het een principieel akkoord heeft verkregen van zijn medeaandeelhouders in de Belgische televisie- en radioactiviteiten van de groep om hun aandelen in RTL Belgium over te nemen. Die zullen worden betaald in contanten en in aandelen van RTL Group. Aldus zal RTL Group alle aandelen van RTL Belgium in handen krijgen. “Het is de bedoeling te transactie rond te krijgen voor eind 2020”, aldus Philippe Delusinne, de CEO van RTL Belgium.
 
Tot nu toe bezat Audiopresse, de joint-venture tussen Rossel, IPM en Mediahuis (via de overname van Vers l’Avenir door Corelio, nvdr), 34% van RTL Belgium. Sinds 2006 waren de Belgische aandeelhouders, in dit geval Rossel en Lemaire Electronics (het bedrijf van de medeoprichter van Radio Contact, Francis Lemaire) ook vertegenwoordigd in Radio H, de structuur die de activiteiten van Radio Contact en Bel RTL overkoepelt, met elk 24,9%.
 
In een apart persbericht van Audiopresse geven Rossel, IPM en Mediahuis aan zich te realiseren dat het voor een speler zo groot als RTL Group cruciaal is te proberen alle mogelijke samenwerkingen tussen zijn verschillende dochterondernemingen te verwezenlijkingen, zeker in de huidige context van digitale mediatransformatie, die de opkomst van nieuwe toepassingen versnelt. "Wat dat betreft maakte de huidige aandeelhoudersconfiguratie het er niet makkelijker op”, aldus het bericht.
 
“Na vele jaren van vruchtbare samenwerking zijn de minderheidsaandeelhouders en RTL Group om deze redenen overeengekomen dat het efficiënter is dat de televisieactiviteiten van RTL in België in de toekomst voor 100% gecontroleerd worden door RTL Group”, aldus de drie uitgevers nog.
 
Elmar Heggen, COO en plaatsvervangend CEO van RTL Group verklaart dat de transactie past in de strategie van de groep om zijn omroepactiviteiten in Europa te consolideren, als zich interessante kansen voordoen. “We zullen blijven investeren in RTL Belgium en de transformatie van zijn activiteiten versnellen, in het bijzonder via streamingdiensten, data- en advertentietechnologieën.”
 
Op de vraag of het initiatief van de overname/verkoop uitgaat van RTL Group of van de Belgische uitgevers, antwoordde Philippe Delusinne dat het om een gezamenlijk initiatief gaat, dat voortvloeit uit regelmatige gesprekken tussen beheerders en aandeelhouders. “De eerste gesprekken over het onderwerp vonden plaats in 2019”, voegt hij eraan toe. Om precies te zijn, toen Francis Lemaire aankondigde zijn aandelen in Radio H te willen verkopen, zoals Le Soir destijds onthulde. Dit had ertoe geleid dat de aandeelhouders van RTL Belgium Degroof Petercam hadden gemandateerd om de waarde van het bedrijf te schatten, wat bij Rossel plannen opwekte. Bernard Marchant, CEO van de groep, bevestigt: “We hebben inderdaad voorstellen gedaan om alle activiteiten te kopen, maar RTL wilde op dat moment geen verkoop overwegen. Vanaf dan moest er gewoon onderhandeld worden over de uitstapvoorwaarden”, zegt hij in zijn krant.
 
Over de samenwerkingen tussen de groepsfilialen, verklaarde de CEO van RTL Belgium dat, net zoals voor de lancering van RTLplay dat gebaseerd is op het platform dat M6 in Frankrijk ontwikkelde, “andere synergiën in overweging kunnen worden genomen indien de belangen van de Belgische dochteronderneming en andere dochterondernemingen overeenkomen.”
 
“In dezelfde geest kan samenwerking met de voormalige aandeelhouders van RTL worden overwogen als er gemeenschappelijke belangen kunnen gerealiseerd worden”, besloot Philippe Delusinne.

Archief / MEDIA