Fr
Close

MEDIA

De TCF van het IAB in het vizier van de Belgische privacywaakhond

Dinsdag 20 Oktober 2020

De TCF van het IAB in het vizier van de Belgische privacywaakhond

De affaire duikt op na een klacht die bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit ingediend werd door meerdere organisaties die zich bezighouden met het recht op privacy van de burgers binnen de EU. De klacht viseert het Transparency & Consent Framework (TCF) van IAB Europe (met zetel te Brussel) en heeft betrekking tot inbreuken op de GDPR, meer bepaald de non-conformiteit van het RTB-protocol met de GDPR.
 
In een rapport dat doorgegeven werd aan zijn Geschillenkamer is de GBA van oordeel dat het TCF – dat sinds kort in een nieuwe versie gebruikt wordt door de markt – het mogelijk maakt persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken, ook als de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 
IAB Europe heeft gereageerd via een communiqué waarin het uitlegt dat heel wat van de inbreuken in het verslag te maken hebben met het feit dat de vereniging door de GBA beschouwd wordt als de “verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bij de toepassing van het TCF door de uitgevers, wat ze betwist. De organisatie signaleert ook dat het TCF een vrijwillige norm is die berust op een vrijwillige interpretatie van de wet. Ze zou overeenstemmen met de richtlijnen van meerdere soortgelijke instanties als de GBA, waaronder de CNIL in Frankrijk en de ICO in Groot-Brittannië.

Archief / MEDIA