Fr


Close

MEDIA

Voorpaginanieuws, door Griet Byl (MM)

Zondag 21 Juni 2020

Voorpaginanieuws, door Griet Byl (MM)

Elk jaar volgt en analyseert het Reuters Institute in samenwerking met de universiteit van Oxford de laatste trends inzake nieuws, media en technologie. Na de vooruitblik voor 2020 die in januari verscheen en het groeiende belang van de lezersmarkt in het verdienmodel van de uitgevers identificeerde, pakt het instituut nu uit met een onderzoek van de nieuwsconsumptie bij een representatief staal van de bevolking in 40 landen, waaronder België.

Uit de resultaten voor ons land die dateren van voor de coronacrisis (en die in zes landen aangevuld werden door postcoronaresearch), blijkt eens te meer het belang van de digitale media, onder andere voor de nieuwsconsumptie. Die gebeurt vandaag vooral via online nieuwssites en sociale media, meer nog dan via print of televisie.

Anderzijds wijst het onderzoek op een bijzonder laag vertrouwen in het nieuws: amper 45% vertrouwt nieuws in het algemeen, 50% het zelf geconsumeerde nieuws. Dat cijfer ligt nog veel lager als het specifiek gaat om de sociale media (18%); toch is de vaakst gebruikte nieuwssite paradoxaal genoeg Facebook.

Dat lage vertrouwen heeft volgens de studie te maken met het beperkte geloof dat wordt gehecht aan de hoofdrolspelers in de berichtgeving: politici en overheidsinstellingen op kop. Tegelijk stelt de studie vast dat de meerderheid van de respondenten nog wel de voorkeur geeft aan neutraal nieuws, maar meer dan een kwart (28%) een ‘gekleurde’ berichtgeving verkiest die haar uitgesproken politieke overtuiging niet onder stoelen of banken steekt. Een fenomeen dat wellicht samenhangt met de groeiende maatschappelijke onzekerheid en toenemende polarisering, twee onheuglijke en potentieel explosieve trends die de nood aan duiding extra groot maken.

Degelijke journalistiek kan daarin een rol spelen. Helaas is nog steeds slechts 12% van de respondenten bereid te betalen voor online news (+1% tegenover vorig jaar). Met het oog op de toekomst stelt de studie dat uitgevers hun heil best zoeken in een diepe connectie met online bereik, iets waar digitale newsletters en podcasts een rol kunnen spelen. De consumptie van deze laatste categorie neemt overigens toe: 26% van de respondenten consumeert er maandelijks (+3% tegenover de vorige editie).

Al bij al wijzen deze cijfers niet op een revolutionaire omwenteling in de nieuwsconsumptie. Ze verscherpen gewoon een trend die zich al een aantal jaar aftekent, waarbij het onderscheid tussen print en audiovisuele media vervaagt op hun online nieuwsplatformen. Dat zijn al bij al merken die hun volgers – of dat nu lezers, kijkers of luisteraars zijn - aan zich willen en moeten binden door middel van gedeelde waarden.

Die expertise laten renderen wordt wellicht een sleutelfactor in het succes van morgen. Is het daarom dat de drie kandidatenop de shortlist voor de vacature van CEO bij de VRT allemaal konden bogen op een uitgebreid verleden in de dagbladpers, waar ze zich al een paar decennia in deze kunst proberen te bekwamen?

Archief / MEDIA